Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

GUVERNER NBS O VISINI BANKARSKIH KAMATA


Guverner Narodne banke Srbije izjavila je da su bankarske kamate u Srbiji previsoke i da bi banke trebalo da imaju u vidu da i onaj ko uzima kredite treba da ima neki dobitak, što znači da kamatne stope treba da budu niže.

"Kamate su u Srbiji visoke, kao što je i inflacija u Srbiji još visoka. Nije problem u tome što banke ostvaruju profit, one i treba da ga ostvaruju, jer niko neće da daje sredstva da bi na tome gubio", rekla je Tabaković.

"Nedostaje ona druga strana - da i onaj ko uzima kredit treba da ima od toga neki dobitak, što znači da kamatne stope treba da budu niže. Tu računicu banke treba da imaju u vidu ukoliko neće da im se povećaju nenaplativi krediti", rekla je guverner NBS za nedeljni "Blic".

Prema njenim rečima, niže kamatne stope na dinarske kredite podrazumevaju stabilnu, nisku i predvidivu inflaciju, što i jeste naš cilj.

"Kada to postignemo, smanjiće se i percepcija rizika, zbog koje su sada kamate na dinarske pozajmice više od referentne kamatne stope i povećaće se dinarski izvori za kreditiranje. Istovremeno će se jasnije videti i kolika je zarada banaka na toj razlici, odnosno njihova odgovornost za smanjivanje kamatnih marži", navela je Tabaković.

Ona je kazala da ne veruje da bi najavljena rekonstrukcija vlade mogla da ugrozi kurs dinara.

"Verujem da najavljena rekonstrukcija može biti doživljena samo kao dokaz odlučnosti vlade da postigne ciljeve i da rad svojih ministarstava vrednuje kroz rezultate. Pošto je namera vlade da fiskalnom konsolidacijom doprinese makroekonomskoj stabilnosti, ne vidim kako bi to moglo loše da utiče na dinar", rekla je Tabaković.

Što se eventualnih izbora tiče, ona je naglasila da je sigurna da je ovo odgovorna vlada koja neće kupovati raspoloženje birača povećanjem potrošnje, pražnjenjem državnih kasa i trošenjem nečega što nema.

"Dobar deo prošle godine, kao i mnoge ranije, 'pojeli su skakavci', i to se neće ponoviti, s izborima ili bez njih. Vlada upravo potvrđuje svoju odgovornost kroz spremnost da preduzme nepopularne mere i započne određene sistemske reforme koje se više ne mogu odlagati. To može samo pozitivno da utiče na investitore, a time i na stabilnost dinara", rekla je guverner NBS.

Prema njenim rečima, antikrizne mere treba u prvom redu da obuhvate državu i vlada je suočena sa značajnim ograničenjima, jer se strukturne reforme ne mogu izvesti preko noći, a konkretni efekti su potrebni odmah.

"Zato je od presudne važnosti da mere budu konzistentne i usmerene na makroekonomsku stabilnost i održivi ekonomski rast. To zahteva koordinirano delovanje fiskalne i monetarne politike", navela je Tabković.

"Država najpre mora da smanji deficit i počne da trajno radi na strukturnim reformama, kako bi i deficit i javni dug svela na održiv nivo, a NBS u takvim uslovima ima mogućnost da cenovnu i finansijsku stabilnost postiže brže i uz manju monetarnu restriktivnost, doprinoseći privrednom rastu", rekla je guvernerka.

Izvor: Tanjug