Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• IZVEŠTAJ O STRUČNOJ OCENI PONUDA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA
• ODLUKA O DODELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA
• ODLUKA O OBUSTAVI PREGOVARAČKOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA
• ZAPISNIK O PREGOVARANJU U PREGOVARAČKOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA

• Stručni komentar - KOMENTAR ODLUKE USTAVNOG SUDA IUZ 295/2009 I PRIKLJUČENJE OBJEKATA U LEGALIZACIJI NA ELEKRTOENERGETSKI SISTEM
• Pitanje i odgovor - Pravni instruktor: POBIJANJE IZJAVE O ODRICANJU PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI U KORIST REPUBLIKE SRBIJE
• Pitanje i odgovor - USLOVI ZA JEDNOSTRANU KOMPENZACIJU
• Pitanje i odgovor - USLUGE OSIGURANJA I PREMIJE OSIGURANJA U SVETLU ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA

Izvor: Paragraf Lex