Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBAVEŠTENJE UDRUŽENJA TUŽILACA SRBIJE UPUĆENO NEREIZABRANIM TUŽIOCIMA


Poštovane koleginice i kolege, nereizabrani javni tužioci i zamenici javnih tužilaca tokom opšteg izbora 2009, obaveštavamo vas da je Udruženju tužilaca Srbije, dana 20.5.2013. godine, dostavljen dopis Ministarstva pravde i državne uprave u cilju postizanja sporazuma u vezi sa isplatom materijalne i nematerijalne štete na koju imate pravo po odluci Ustavnog suda.

Dopisom se predlaže da nereizabrani tužioci i zamenici tokom opšteg izbora 2009. godine, ovlaste svoje predstavnike kako bi se pronašlo zajedničko rešenje u što skorijem roku u vezi isplate materijalne i nematerijalne štete.

Predlaže se da se upoznate sa dopisom, koji se nalazi na sajtu Udruženja, i odredite dva do tri predstavnika na nivou svakog Apelacionog javnog tužilaštva, koji bi bili ovlašćeni da vas zastupaju prilikom razgovora i iznesu vaše predloge.

Podatke o vašim predstavnicima možete da dostavite do utorka, 28. maja, pisanim putem na adresu kancelarije Udruženja tužilaca ili elektronskom poštom na mejl adresu: udruzenjetuzilacasrbije@gmail.com.

Dopis treba da sadrži ime i prezime predstavnika, njihove elektronske i poštanske adrese, kao i brojeve telefona.

Predstavnici će biti obavešteni o danu i času sastanka sa predstavnicima Ministarstva.

 Napominje se da je uloga Udruženja tužilaca da organizuje sastanak i dovede u vezu predstavnike nereizabranih kolega sa predstavnicima Ministarstva, ali ne i da učestvuje u razgovorima.

Izvor: Vebsajt Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, 23.5.2013.