Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - DISKRECIONA OVLAŠĆENJA PORESKOG INSPEKTORA TERENSKE KONTROLE U POSTUPKU PORESKE KONTROLE PREMA ODREDBAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI
• Stručni komentar - KOMENTAR PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI
• Stručni komentar - KOMENTAR PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA
• Pitanje i odgovor - USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE (GASNA ULJA I TEČNI NAFTNI GAS) KOJE PROIZVOĐAČ BEZALKOHOLNIH PIĆA KORISTI ZA PREVOZ TRGOVAČKIH PUTNIKA I ZA PREVOZ GOTOVIH PROIZVODA DO INO KUPACA
• Pitanje i odgovor - USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE (GASNA ULJA I TEČNI NAFTNI GAS) KOJI SE KORISTE ZA OBAVLJANJE PREVOZA PUTNIKA U GRADSKOM SAOBRAĆAJU I ZA POTREBE GREJANJA POSLOVNOG PROSTORA
• Pitanje i odgovor - VEĆI IZNOS ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA OD VREDNOSTI OBRAČUNATOG POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA NE DOVODI DO OSLOBOĐENJA OD OBAVEZE PLAĆANJA MESEČNE AKONTACIJE

Izvor: Paragraf Lex