Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UPUTSTVO PORESKE UPRAVE U VEZI SA REFUNDACIJOM PDV ZA KUPOVINU HRANE I OPREME ZA BEBE


Ovo uputstvo predstavlja materijal namenjen fizičkim licima koja mogu da ostvare pravo na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe.

1. Ko može da ostvari pravo na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe?

Pravo na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe, za nabavke izvršene od 1.1.2013. godine može da ostvari:

1) roditelj, odnosno

2) staratelj bebe

ako ispunjava sledeće kumulativne uslove:

da je punoletni državljanin Republike Srbije,

da ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije,

da je kupio hranu i opremu za bebe,

da je ukupan neto prihod roditelja, odnosno staratelja bebe u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme ostvaren u iznosu manjem od 960.000 dinara

da je ukupna imovina roditelja, odnosno staratelja bebe na koju se plaća porez na imovinu u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na imovinu manja od 23.400.000 dinara;

da poseduje fiskalni isečak izdat od strane prodavca u skladu sa propisima kojima se uređuju fiskalne kase.

2. Do kog iznosa se može ostvariti obim prava na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe?

Pravo na refundaciju PDV, u iznosu PDV koji je sadržan u vrednosti fiskalnog računa za kupljenu hranu i opremu za bebe, a najviše za kupovinu hrane i opreme za bebe do iznosa od 70.000 dinara za bebu starosti do dve godine i to:

- u iznosu do 40.000 dinara za dobra nabavljena do navršene prve godine starosti bebe ;

- u iznosu do 30.000 dinara za dobra nabavljena od navršene prve do navršene druge godine starosti bebe.

Ako kupac hrane i opreme za bebe u prvoj godini starosti bebe ostvari refundaciju PDV u iznosu manjem od 40.000 dinara, pravo na refundaciju PDV u prvoj godini bebe smatra se u potpunosti ostvarenim.

Dinarski iznosi koji se odnose na ukupan neto prihod i ukupnu imovinu roditelja, odnosno staratelja bebe i iznos za koji se može ostvariti pravo na refundaciju usklađuju se godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši.

Dakle, roditelji /staratelji mogu ostvariti pravo na refundaciju nabavljene opreme za bebe, za nabavke koje se izvrše počev od 1. januara 2013. godine.

Primer 1:

Roditelj/staratelj može ostvariti pravo na refakciju PDV za nabavke hrane i opreme za bebe izvršene u periodu od 1.1.- 15.3.2013. godine ako 15.3.2013. godine beba puni 2 godine života.

Primer 2:

Ako je dete rođeno 26.07.2011. godine, roditelj/staratelj može ostvariti pravo na refundaciju PDV za nabavke hrane i opreme za bebe koje izvrši u periodu od 1.1. - 26.7.2013. godine, u iznosu do 30.000,00 dinara.

3. Na koju vrstu hrane i opreme za bebe se može ostvariti refundacija PDV?

Hranom i opremom za bebe za čiju nabavku može da se ostvari pravo na refundaciju PDV, smatraju se:

1. mleko za odojčad,

2. kašice,

3. krevetac,

4. kolica,

5. stolica za hranjenje,

6. stolica za kola,

7. pelene.

4. Na koji način se može ostvariti postupak refundacije PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe?

Kupac hrane i opreme za bebe ostvaruje pravo na refundaciju PDV na osnovu pismenog zahteva koji se podnosi na Obrascu RFNB - Zahtev kupca hrane i opreme za bebe za refundaciju PDV organizacionoj jedinici Poreske uprave na čijem području podnosilac zahteva ima prebivalište. Obrazac RFNB se može naći na sajtu Poreske uprave: www.poreska uprava.gov.rs u delu Obrasci.

Uz zahtev se dostavljaju:

- fiskalni isečci izdati od strane prodavca hrane i opreme za bebe (obveznika PDV) u skladu sa propisima kojima se uređuju fiskalne kase u periodu za koji se podnosi zahtev za refundaciju PDV,

- fotokopije i spisak brojeva tih fiskalnih isečaka;

Izuzetno, u slučaju kada je podnosilac zahteva usvojitelj, odnosno staratelj, pri prvom podnošenjeu zahteva, dostavlja:

- fotokopiju odluke nadležnog organa o usvojenju,

- a staratelj bebe - fotokopiju odluke nadležnog organa o stavljanju pod starateljstvo

Na dan podnošenja zahteva za refundaciju PDV moraju da budu ispunjeni svi propisani uslovi za ostvarivanje prava na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe.

5. Koji je rok za podnošenje zahteva za refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe?

Kupac hrane i opreme za bebe može da podnese zahtev za refundaciju PDV u periodu od 1. do 15. februara, odnosno od 1. do 15. jula tekuće godine.

Rok za podnošenje zahteva za refundaciju PDV je prekluzivan, što znači da zahtev može da se podnese samo u zakonom propisanim rokovima.

Prvi zahtevi za refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe mogu se podneti u periodu od 1. jula do 15. jula 2013. godine za nabavke koje su izvršene u periodu 1. januar - 30. juni 2013. godine.

Ukoliko je kupac hrane i opreme za bebe propustio da podnese zahtev za refundaciju PDV u periodu od 1. do 15. jula 2013. godine, za nabavke koje je izvršio u periodu od 1. januara do 30. juna 2013. godine, može u 2014. godini, u periodu od 1. do 15. februara, da podnese zahtev za refundaciju PDV za nabavke izvršene u periodu januar - decembar 2013. godine.

Ukoliko su nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave podneti zahtevi za refundaciju PDV pre roka koji je propisan zakonom isti će biti odbačeni zaključkom kao preuranjeni.

Zahtev se može ponovo podneti, ukoliko je prethodno bio odbačen zbog nedostatka nekog dokaza, ako se dokaz obezbedi u propisanom roku za podnošenje

6. Postupanje organizacione jedinice Poreske uprave po podnetom zahtevu

Nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave, po sprovedenom postupku kontrole ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na refundaciju PDV, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva sa potrebnom dokazima.

Refundacija PDV na račun kupca hrane i opreme za bebe, vrši se u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja Upravi za trezor.

Prilog: Obrazac RFNB

KUPAC HRANE I OPREME ZA
BEBE

 

PODACI O DRUGOM
RODITELJU/STARATELJU BEBE

     

(Ime i prezime)

 

(Ime i prezime)

     

(Adresa)

 

(Adresa)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(JMBG)

 

(JMBG)

ZAHTEV
KUPCA HRANE I OPREME ZA BEBE ZA REFUNDACIJU PDV

Podaci o bebi

Ime i prezime

 
 

Adresa

 
 

JMBG

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Podaci o periodu za koji se traži refundacija PDV

Od ____________________ do ___________________ 20___ godine

Podaci o računu (kupca hrane i opreme za bebe) u banci

Naziv banke

 
 

Mesto

 
 

Broj računa

 

 

     

Mesto i datum

 

Potpis kupca hrane i opreme za
bebe

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 23.4.2013.