Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

NACRT NOVOG ZAKONA O PRAVIMA PACIJENATA: Pravo uvida osiguravajućih društava u zdravstene kartone i medicinsku dokumentaciju?


Novim nacrtom zakona o pravima pacijenata dozvoljava se osiguravajućim društvima uvid u zdravstvene kartone i strogo poverljivu medicinsku dokumentaciju. Na taj način se grubo krše prava pacijenata na poverljivost podataka, saglasni su sagovornici Danasa.

Osiguravajuće zdravstvene kompanije bi uvidom u osnovne bolesti mogle osiguranicima da naplaćuju znatno više životne polise, putna i zdravstvena osiguranja.

PREMA ČLANU 23 NACRTA ZAKONA, PODACI IZ MEDICINSKE DOKUMENTACIJE MOGU SE DATI ORGANIZACIJAMA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA, „KAO I DRUGIM PRAVNIM LICIMA, AKO JE TO PROPISANO ZAKONOM

To ostavlja prostor za zloupotrebu podataka, jer nije precizirano koja su to pravna lica i pod kojim uslovima mogu dobiti poverljivu medicinsku dokumentaciju.

Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, upozorio je da formulacija te odredbe ostavlja prostor za kršenje prava. On je razgovarao sa ministarkom zdravlja Slavicom Đukić Dejanović, koja je, kako kaže, izrazila spremnost da ponovo razmotri sporni član.

- Odredbu sa sadržinom kakva je trenutno u članu 23. Nacrta zakona smatram, najblaže rečeno, nepotrebnom. Radi se o Zakonu o pravima pacijenata, a ne o pravima subjekata koji pretenduju na obradu ličnih podataka pacijenata.

On dodaje da se ostavlja mogućnost da se posebnim zakonom predvidi obrada medicinskih podataka u spornom članu 23, ali da se to mora učiniti posebno za svaki od konkretnih slučajeva, i precizno definisati svrha, vrsta i obim podataka i njihove obrade.

- Naime, valjda je očito da nisu svakom od navedenih subjekata podaci potrebni ni u istu svrhu ni u istom obimu. Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti je izričito predviđeno da je obrada nedozvoljena ako svrha nije jasno određena, ili ako su broj i vrsta podataka nesrazmerni svrsi obrade. Neki od subjekata navedenih u članu 23 insistiraće na tome da ta odredba predstavlja dovoljan osnov za njihov pristup medicinskim podacima. To bi dovelo do ozbiljnog ugrožavanja prava na zaštitu podataka o ličnosti - naglašava Šabić. On objašnjava da je u kratkom razgovoru sa ministarkom zdravlja ukazao na posledice ukoliko se zakon usvoji kao takav, i dodao da je stekao utisak „da ona razume i prihvata moje kritičke stavove i da je spremna da prihvati izmenu predloženog rešenja“.

- Budući da poverenik nema mogućnost da podnosi amandmane na predloge zakona ja sam uputio pisma predsednicima odbora za zdravlje i porodicu, ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine Srbije. Nadam se da će ta pisma dovesti do adekvatne reakcije narodnih poslanika - zaključuje Šabić.

Predsednik udruženja „Pravo na zdravlje“ Miroslav Petrović kaže za Danas da je ceo predloženi zakon o pravima pacijenata sporan, posebno član 23, kojim se, kako kaže, uspostavlja trgovina medicinskim dokumentima.

- Ukoliko se ovakav zakon usvoji, zdravstvene ustanove će morati da dostavljaju podatke osiguravajućim društvima, koje će moći da ucenjuju građane. Klasičan primer je osiguranje prilikom letovanja u inostranstvo. Ako ste dosad plaćali 10 evra za 10 dana boravka u inostranstvu, uvidom u zdravstveni karton osiguravajuće kompanije mogu određene pacijente da svrstavaju u rizične kategorije i da im naplaćuju i do deset puta višu sumu - ukazuje Petrović.

Istog mišljenja je i izvršni sekretar Granskog sindikata zdravstva „Nezavisnost“ Goran Dejanović, koji kaže da osiguravajuća društva mogu da uslovljavaju građane i manipulišu medicinskim podacima.

- Zdravstvena dokumentacija mora da ostane poverljiva i dostupna samo medicinskom osoblju zarad lečenja pacijenata. Osiguravajuće kompanije vrlo često u ugovorima koje građani potpisuju imaju klauzule ispisane sitnim slovima, koje sadrže odredbu da podaci o ličnostima mogu biti prosleđeni i drugim pravnim licima. Građani često ne protumače i ne pročitaju detaljno ono što potpisuju, pa samim tim i njihovi medicinski podaci bi, shodno nacrtu novog zakona, mogli dospeti u bilo čije ruke - upozorava Dejanović. 

Izvor: K. Živanović, Danas