Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - OBAVEZE I ODGOVORNOST LICA U PRINUDNOJ NAPLATI POREZA KOJA NISU PORESKI OBVEZNICI PREMA ODREDBAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI
• Stručni komentar - OPOREZIVANJE POTROŠNJE POREZOM NA DODATU VREDNOST U REPUBLICI SRBIJI: • Osvrt na primenu Zakona o porezu na dodatu vrednost posle izmena i dopuna koje su počele da se primenjuju od 1. januara 2013. godine •
• Pitanje i odgovor - NABAVNA VREDNOST PRODATIH NEKRETNINA PRIBAVLJENIH RADI PRODAJE

Izvor: Paragraf Lex