Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - NASTAVNI PLANOVI I PROGRAMI U SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU • Podela nadležnosti, sadržina planova i programa sa osvrtom na najznačajnije novine •
• Stručni komentar - PORESKI TRETMAN NAKNADE IZGUBLJENE PLATE (ZARADE) I NAKNADE ŠTETE, KOJA SE ISPLAĆUJE ZAPOSLENOM U JAVNOM SEKTORU PO SUDSKOJ PRESUDI ZBOG NEZAKONITOG OTKAZA

Izvor: Paragraf Lex