Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 122/2012 i 35/2013)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA" ("Sl. list grada Beograda", br. 51/2012 i 10/2013)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE "BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK OSNOVNIH USLUGA JKP "POGREBNE USLUGE" SA CENOVNIKOM ("Sl. list grada Beograda", br. 11/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK OSTALIH USLUGA JKP "POGREBNE USLUGE" SA CENOVNIKOM ("Sl. list grada Beograda", br. 11/2013)
 • AKCIONI PLAN RAZVOJA ORGANSKE I KONTROLISANE PROIZVODNJE U POLJOPRIVREDI NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2013. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2013 i 18/2013)
 • ODLUKA O BRATIMLJENJU GRADA NOVOG SADA I GRADA GOMELJA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 17/2013)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PUT" NOVI SAD ZA 2013. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 56/2012 i 17/2013 - ispr.)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM USLOVIMA ZA POSTAVLJANJE OBJEKATA I UREĐAJA NA JAVNOJ POVRŠINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 17/2013)
 • PROGRAM INVESTICIONIH AKTIVNOSTI CENTRA ZA SOCIJALNI RAD GRADA NOVOG SADA ZA 2013. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 17/2013)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2013. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 17/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR POSEBNIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 17/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA OTUĐENJA, ODNOSNO DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U SVOJINI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 8/2013 i 17/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA IZBOR POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA KOJI ĆE UČESTVOVATI U PROJEKTU RAZVOJA ORGANSKE I KONTROLISANE PROIZVODNJE U POLJOPRIVREDI NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2013. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 17/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA URBANIZAM ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 30/2010, 43/2012, 44/2012 i 17/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA PRAĆENJE KRETANJA OBOLEVANJA OD HRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI STANOVNIŠTVA GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 17/2013)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU MESTA ZA POSTAVLJANJE ODREĐENIH OBJEKATA I UREĐAJA NA SUNČANOM KEJU, KEJU ŽRTAVA RACIJE I BEOGRADSKOM KEJU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 17/2013)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU MESTA ZA PRIVREMENO POSTAVLJANJE ODREĐENIH OBJEKATA I UREĐAJA NA JAVNIM POVRŠINAMA KOJE SU U ZONI ZAŠTITE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 8/2011, 30/2012, 33/2012, 49/2012, 6/2013 i 17/2013)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OPŠTEG PARKIRALIŠTA ZA BICIKLE U DUNAVSKOJ ULICI, ULICI NARODNIH HEROJA, ULICI DIMITRIJA TUCOVIĆA, HAJDUK VELJKOVOJ ULICI, NA UGLU HAJDUK VELJKOVE I ULICE BRAĆE POPOVIĆ I NA SENTANDREJSKOM PUTU U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 17/2013)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA NA JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM, NA VIŠE LOKACIJA U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 17/2013)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU NA BULEVARU CARA LAZARA KOD K. BR. 83 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 17/2013)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U RUMENAČKOJ ULICI KOD K. BR. 100 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 17/2013)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI VOJVODE PUTNIKA U SREMSKOJ KAMENICI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 17/2013)
 • REŠENJE O ZAŠTITI PEŠAČKIH POVRŠINA U ULICI JANKA VESELINOVIĆA U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 17/2013)
 • ODLUKA O PRIVREMENOM FINANSIRANJU GRADA ZAJEČARA ZA PERIOD JANUAR-JUN 2013. GODINE ("Sl. list grada Zaječara", br. 9/2013)
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJENI SADRŽAJI NOVIH BROJEVA OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST OPŠTINE NEGOTIN", BR. 13/2013 OD 11.4. I BR. 14/2013 OD 18.4.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN NOVI BROJ OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST GRADA NOVOG SADA", BR. 17/2013 OD 12.4.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN NOVI BROJ OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST OPŠTINE KIKINDA", BR. 11/2013 OD 17.4.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: STEČAJEVI: OBJAVLJENI STEČAJNI OGLASI ZAKLJUČNO SA 19.4.2013. GODINE
Izvor: Paragraf Lex