Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna sudska praksa


 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA KORISNIKA VOJNIH PENZIJA NA PRAVIČNO SUĐENJE I JEDNAKU ZAŠTITU PRAVA U UPRAVNOM SPORU - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1 i član 36 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA MIRNO UŽIVANJE IMOVINE NEIZVRŠENJEM REŠENJA ORGANA UPRAVE O ISELJENJU IZ STANA - Ustav Republike Srbije: član 58 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA SLOBODE JAVNOG OKUPLJANJA U PREKRŠAJNOM POSTUPKU - Ustav Republike Srbije: član 54
 • Viši sud u Beogradu: ČLANOVI PORODIČNOG DOMAĆINSTVA ZAKUPCA STANA KOJI JE PREMINUO KAO NOVI ZAKUPCI I NAKON ISTEKA ROKA ZA OBAVEŠTAVANJE ZAKUPODAVCA - Zakon o stanovanju: član 34 st. 4 i 5
 • Viši sud u Beogradu: ISKLJUČIVO OVLAŠĆENJE NOSILACA STANARSKOG PRAVA ILI ZAKUPACA STANA NA NEODREĐENO VREME DA OTKUPE PROSTORIJE KOJE KORISTE - Zakon o stanovanju: član 16
 • Viši sud u Beogradu: NAČIN KORIŠĆENJA ZAJEDNIČKE STVARI UZ IZVOĐENJE RADOVA ZA KOJE JE NEOPHODNO PRIBAVLJANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE - Zakon o vanparničnom postupku: član 143
 • Viši sud u Beogradu: NEDOZVOLJENOST ZAHTEVA ZA PREKID POSTUPKA UREĐENJA MEĐA KOJI SE ZASNIVA NA ČINJENICI DA OSTAVINSKI POSTUPAK NIJE OKONČAN - Zakon o vanparničnom postupku: čl. 155 do 163
 • Viši sud u Beogradu: OVLAŠĆENJE ZA POKRETANJE POSTUPKA LIŠENJA POSLOVNE SPOSOBNOSTI PRE NASTUPANJA PRAVNOSNAŽNOSTI PRESUDE O RAZVODU BRAKA - Zakon o vanparničnom postupku: član 32
 • Viši sud u Beogradu: POČETAK ROKA ZA IZVRŠENJE OBAVEZE NAKNADE TROŠKOVA POSTUPKA U SLUČAJU PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA ISPRAVKU REŠENJA - Zakon o parničnom postupku: član 333
 • Viši sud u Beogradu: RASPOLAGANJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM POSLOVNO NESPOSOBNOG ŠTIĆENIKA ČIJI JE STARALAC SUVLASNIK U POSTUPKU DEOBE NEPOKRETNOSTI - Porodični zakon: čl. 139 i 140
 • Viši sud u Beogradu: UREĐENJE UPRAVLJANJA I KORIŠĆENJA ZAJEDNIČKE STVARI OD STRANE SUDA PO PREDLOGU UČESNIKA U POSTUPKU - Zakon o vanparničnom postupku: član 144
 • Viši sud u Beogradu: VOĐENJE POSTUPKA DEOBE ZAJEDNIČKE IMOVINE SUPRUŽNIKA NEZAVISNO OD STICANJA STANARSKOG PRAVA - Zakon o vanparničnom postupku: član 148
 • Viši sud u Leskovcu: DUŽNOST SUDA DA ODLUČI O ZAHTEVU JEDNOG OD SLEDBENIKA PARCELE ZA ISPLATU NAKNADE OD KRAJNJEG KORISNIKA - Zakon o vanparničnom postupku: čl. 132 do 140
 • Viši sud u Somboru: PRAVO STRANKE DA ZAHTEV O KOME JE REŠENJEM ODLUČENO U VANPARNIČNOM POSTUPKU OSTVARI U PARNICI ILI U POSTUPKU PRED UPRAVNIM ORGANOM - Zakon o vanparničnom postupku: član 26
 • Vrhovni kasacioni sud: ISPUNJENOST USLOVA ZA DONOŠENJE REŠENJA KOJIM SE ZAMENJUJE UGOVOR O OTKUPU DELA STANA KOJI NOSILAC STANARSKOG PRAVA FAKTIČKI KORISTI - Zakon o stanovanju: član 16
Izvor: Paragraf Lex