Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA: Poseban status registrovanih ortačkih radnji koje obavljaju privatnu lekarsku praksu


U skladu sa odredbama člana 45. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 72/2009 - dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011 i 119/2012), zdravstvenu delatnost mogu da obavljaju: zdravstvene ustanove (koje se upisuju u registar kod nadležnog suda) i privatna praksa (preduzetnici). Kako privredna društva ne mogu da obavljaju zdravstvenu delatnost, registrovane ortačke radnje koje obavljaju privatnu praksu (ordinacija, poliklinika, laboratorija, apoteka, ambulanta), ne mogu postupiti u smislu odredbe čl. 594 stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) niti ih Registrator, po službenoj dužnosti, može prevesti u formu ortačkog društva. Radi pronalaženja adekvatnog rešenja, pribavljeno je mišljenje http://www.apr.gov.rs/Portals/0/Mediji/misljenje%20ministarstva%20zdravlja%20o%20poliklinikama.pdf (ONLINE) Ministarstva zdravlja RS, Sektor za inspekcijske poslove i mišljenje http://www.apr.gov.rs/Portals/0/Mediji/misljenje%20ministarstva%20zdravlja%20o%20poliklinikama.pdf (ONLINE) Ministarstva finansija i privrede RS, Sektor za upravne i nadzorne poslove u oblasti privrednih registra.

U skladu sa datim mišljenjem, ortačke radnje koje obavljaju zdravstvenu delatnost imaju mogućnost da, ako žele: promene formu iz ortačke radnje u samostalnu - preduzetnika. Preduzetnik koji nastavlja sa obavljanjem samostalne delatnosti, može biti samo jedan od ortaka na čije ime je zdravstveni inspektor Ministarstva zdravlja izdao rešenje o ispunjenosti uslova za početak rada ortačke radnje.

Podsećamo da su vlasnici ortačih radnji koje obavljaju privatnu praksu, kao i vlasnici ostalih ortačkih radnji, dužni da usklade svoju formu obavljanja delatnosti do 1. marta 2013. godine. 

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 23.1.2013.