Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

IZMENAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU PRECIZIRATI ROKOVE ZA REVIZIJU ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA: Srbija zauzima 60. mesto među 100 zemalja rangiranih po indeksu otvorenosti budžeta


Prema rezultatima medjunarodnog istraživanja, Srbija ima 39 od mogućih 100 bodova, što je svrstava medju zemlje koje pružaju svojim gradjanima "minimum informacija potrebnih za razumevanje i analiziranje budžeta".

To je znatno ispod proseka regiona (52 boda), ali i značajno lošije nego na prethodnom rangiranju, kada je Srbija imala 54 poena.

Na lošije rangiranje Srbije, kako je ukazano, uticalo je i to što za 2012. godinu nije postojao "gradjanski budžet" - dokument u kojem bi predlog budžeta bio približen gradjanima, a koji se prvi put pojavljuje ove godine. 

"Postoji niz problema koji su uticali da ocena bude nezadovoljavajuća. Ti problemi bi mogli da se otklone ukoliko Vlada ima nameru da vodi transparentnu budžetsku politiku", smatra TS.

Predloženo je povećanje broja ministarstava koja imaju programske budžete, kao i omogućavanje gradjanima, zainteresovanim grupama i stručnjacima da dobiju potpune i pravovremene informacije u toku pripreme budžeta i da kroz javne rasprave utiču na njegov sadržaj.

TS je predložila i da se izmenama Zakona o budžetskom sistemu preciziraju rokovi za reviziju završnog računa budžeta.

Izvor: B92