Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - PREGLED AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA: • Budžetski instruktor •
• Pitanje i odgovor - IZBOR LICA ZA V.D. DIREKTORA USTANOVE OBRAZOVANJA - KOJE NIJE DOBILO SAGLASNOST MINISTRA KAO KANDIDAT ZA DIREKTORA USTANOVE U NEKOM PRETHODNOM PERIODU

Izvor: Paragraf Lex