Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA: Ustavom garantovana tajnost komunikacija mora biti i realno obezbeđena - ocenjuje Poverenik


POVERENIK:  IZ TEKSTA NACRTA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA ISKLJUČITI SVE SPORNE FORMULACIJE U POGLEDU OSNOVA ZA PRISTUP PODACIMA O KOMUNIKACIJI GRAĐANA I UTVRDITI OBAVEZU OPERATORA DA VODE EVIDENCIJU O BROJU PRISTUPA TIM PODACIMA

S tim u vezi poverenik Rodoljub Šabić je izjavio i sledeće:

"Od Ustavom zajamčene tajnosti komunikacije shodno samom Ustavu može se odstupiti isključivo na osnovu odluke suda i samo iz dva razloga - radi vođenja krivičnog postupka i radi bezbednosti Republike Srbije. Nije dobro što se u Nacrtu zakona pojavljuju i formulacije kao što su npr. "otkrivanje krivičnog dela" ili "javna bezbednost" koje obuhvataju širi spektar radnji organa unutrašnjih poslova, na koje se ustavna formulacija ne odnosi. One mogu u praksi predstavljati osnov za nove dileme i zato ih treba isključiti iz teksta i zadržati se na jasnoj i preciznoj ustavnoj formulaciji.

Nije srećno formulisana ni inače dobra ideja o objavljivanju statističkih podataka o pristupu zadržanim podacima. Potrebno je utvrditi obavezu svih operatora da vode evidenciju o broju pristupa zadržanim podacima i dostavljaju Povereniku u određenim intervalima, na primer jednom godišnje, kako bi Poverenik mogao da ih prikaže u godišnjem izveštaju koji podnosi Narodnoj skupštini.

Podsećam i na to da je u EU prema Uredbi br. 611/2013 o merama koje se primenjuju na obaveštavanje o narušavanju bezbednosti podataka o ličnosti prema Direktivi 2002/58/EZ Evropskog parlamenta i Saveta o privatnosti i elektronskim komunikacijama, operatori imaju obavezu da slučajeve narušavanja bezbednosti podataka prijave organu nadležnom za zaštitu podataka o ličnosti, a u određenim slučajevima i licima čijim podacima je narušena bezbednost.

Ukoliko primedbe koje sam izneo i u javnoj raspravi budu prihvaćene, a od predstavnika predlagača sam dobio uveravanja da će biti, tim bi i definitivno bile otklonjene dileme u vezi sa pravnim osnovom za pristup zadržanim podacima, što svakako jeste dobro. Ali, to neće, ni izdaleka, značiti da kao država imamo mehanizme potrebne za obezbeđenje i kontrolu ostvarivanja ustavne garancije o tajnosti komunikacija.

S tim u vezi podsećam da smo Zaštitnik građana i ja još pre godinu i po dana predložili paket od "14 mera" (okviru koga je uz ostalo predloženo i ujedinjenje i procedura i postojećih paralelnih tehničkih resursa "službi" i policije u jednu nacionalnu agenciju koja, kao provajder, pruža tehničke usluge neophodne za presretanje komunikacija svim autorizovanim korisnicima kao i neizbrisivo beleženje "traga" pristupa telekomunikacijama uz sve podatke potrebne da bi se mogla izvršiti naknadna kontrola zakonitosti pristupa).

Iako je u vreme kad je predložen "paket od 14 mera" dobio snažnu verbalnu podršku, godinu i po kasnije vrlo malo šta od mera je realizovano."

Izvor: Vebsajt Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 22.12.2013.