Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR


UVOZNE DAŽBINE U 2014. GODINI ZA ROBU POREKLOM IZ ZEMALJA CEFTA

ELEMENTI ZA ODREĐIVANJE VISINE CARINSKIH DAŽBINA NA REPROMATERIJALE BEZ POREKLA UPOTREBLJENE U IZRADI FINALNOG PROIZVODA KOJI SE IZVOZI SA PREFERENCIJALNIM POREKLOM

Izvor: Paragraf Lex