Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

Aktuelna službena mišljenja


  • Ministarstvo finansija i privrede: ODREĐIVANJE PORESKOG OBVEZNIKA PREMA ZAKONU O POREZIMA NA IMOVINU PRILIKOM PRODAJE (DAVANJA U ZAKUP) NEPOKRETNOSTI STRANOJ AMBASADI - Zakon o porezima na imovinu: čl. 23 i 25
  • Ministarstvo finansija i privrede: PORESKA UPRAVA KAO OBVEZNIK PDV ZA PROMET DOBARA ODUZETIH U POSTUPKU PORESKE KONTROLE - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 9
  • Ministarstvo finansija i privrede: UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA KAO OBVEZNIK PDV ZA PROMET UGOSTITELJSKIH USLUGA U OBJEKTIMA REPUBLIČKIH ORGANA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 9
Izvor: Paragraf Lex