Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ANALIZA NARODNE BANKE SRBIJE O ISPLATIVOSTI DINARSKE I DEVIZNE ŠTEDNJE


Analize Narodne banke Srbije u kojima je posmatrana isplativost štednje od januara 2001. do oktobra ove godine pokazale su da je dinarska štednja isplativija od devizne, saopštila je centralna banka.

Kao institucija koja je nadležna i za finansijsku stabilnost domaćeg sistema, NBS konstantno prati i analizira kretanje štednje stanovništva i kamatnu politiku banaka koja se sprovodi na tom segmentu tržišta.

Analize u kojima je posmatrana isplativost štednje u periodu od januara 2001. do oktobra ove godine, kao i isplativost štednje oročene oko Svetskog dana štednje u 2012. godini, potvrdile su ranije nalaze u korist veće isplativosti dinarske štednje.

Tako je u proteklih 13 godina štednja u dinarima oročena na godinu dana bila isplativija od štednje u devizama iste ročnosti u većem broju posmatranih perioda (u 95 od 142), pokazuje prva analiza. Do istog rezultata se dolazi i ako se devizna štednja obračunava po višoj kamatnoj stopi od prosečne.

I štednja u dinarima, oročena na godinu dana oko Svetskog dana štednje u 2012. godini, takođe je bila isplativija od štednje u devizama u tom periodu.

Analiza je pošla od pretpostavke da je 31. oktobra 2012. godine oročeno 100.000 dinara na godinu dana po kamatnoj stopi od 10 odsto i 100.000 dinara u evrima po stopi od 3,9 odsto. Po isteku perioda oročavanja, na štednju u dinarima štediša bi dobio 6.012 dinara (ili 53 evra) više u odnosu na štedišu koji se opredelio za štednju u evrima.

Dinarska štednja ostaje isplativija od devizne i pri obračunu kamata po maksimalnim, odnosno minimalnim kamatnim stopama na dinarsku i deviznu štednju, zaključak je analize koja potvrđuje da je stabilnost kursa dinara u poslednjoj godini učinila štednju u dinarima znatno isplativijom od štednje u devizama u tom periodu.

Dodatni element u korist veće isplativosti dinarske štednje je njen poreski tretman, s obzirom na to da kamatni prihod od dinarske štednje, za razliku od devizne, nije oporezovan.

Opredeljenje za štednju u dinarima i njena isplativost u narednom periodu zavisiće od makroekonomske stabilnosti, visine inflacije, odnosa između kamatnih stopa na dinarsku i deviznu štednju, kretanja kursa dinara i poreskog tretmana dinarske i devizne štednje.

Kompletan tekst možete preuzeti putem linka: http://www.nbs.rs/internet/latinica/90/analize/Analiza_isplativost_dinarske_i_devizne_stednje_2013.pdf (ONLINE)

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 22.10.2013.

<<< Nazad na ostale vesti