Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

STUPIO NA SNAGU UGOVOR O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA VIJETNAMOM


Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak sa Vijetnamom (dalje: Ugovor) stupio je na snagu 18. oktobra 2013. godine.

Ugovor je potpisan u Hanoju 1. marta 2013. godine, u dva originalna primerka, na srpskom, vijetnamskom i engleskom jeziku, s tim što su oba primerka podjednako verodostojna. U slučaju razlike u tumačenju, merodavan je engleski tekst.

Ugovor je objavljen u "Sl. glasniku RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2013 i počinje da se primenjuje od 1. januara 2014. godine.

Blagovremeno ćemo objaviti detaljan komentar rešenja sadržanih u Ugovoru.

Izvor: Redakcija, 22.10.2013.

<<< Nazad na ostale vesti