Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

PARLAMENT RASPRAVLJAO O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O ZAŠTITI DECE I SARADNJI U OBLASTI MEĐUNARODNOG USVOJENJA I KONVENCIJE SAVETA EVROPE O SPREČAVANJU I BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U PORODICI


KONVENCIJA O ZAŠTITI DECE I SARADNJI U OBLASTI MEĐUNARODNOG USVOJENJA.

Od 2006. do 2012. godišnje bilo 11 međunarodnih usvojenja.

Potvrđivanje Konvencije, omogućilo bi većem broju dece bez roditeljskog staranja, koja ne mogu da budu usvojena u zemlji, da ostvare pravo na život i razvoj u porodici u drugoj državi.

Konvencija je u skladu sa Ustavom Srbije i njenim potvrđivanjem ce biti povećana sigurnost u postupcima međunarodnog usvojenja.

PARLAMENTARCI ĆE DEBATOVATI I O KONVENCIJI SAVETA EVROPE O SPREČAVANJU I BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U PORODICI koju je do sada potvrdilo pet zemalja od 31 potpisnice - Albanija, Italija, Crna Gora, Portugalija i Turska, dok su ostale zemlje u procesu potvrđivanja.

Poslanici će "u paketu" razmatrati i potvrđivanje Sporazuma između Srbije i Kanade o socijalnoj sigurnosti i potvrđivanje Sporazuma između Srbije i Velikog Vojvodstva Luksemburg o socijalnoj sigurnosti.

Kada je reč o Sporazumu sa Kanadom, radi se o standardnim rešenjima i principima o jednakom tretmanu državljana u oblasti penzijskog osiguranja.

Ratifikacijom tog sporazuma, kako je objasnio Krkobabić, bila bi omogućena neposredna isplata stečenih davanja u zemlji u kojoj osiguranik ima prebivalište, sabiranje perioda osiguranja navršenih u obe zemlje, princip osiguranja koji omogućava da teret davanja snosi država čiji je osiguranik državljanin...

"Značajni efekti mogu se očekivati u oblasti penzionog i invalidskog osiguranja, u slučaju povreda na radu i profesionalnih povreda. Ovaj sporazum omogućava građanima koji su radili u inostranstvu da lakše ostvare prava i da ih koriste u Srbiji", rekao je Krkobabić.

Sporazum s Luksemburgom identičan je kao sa Kanadom, s tim da dodatno reguliše zdravstvenu zaštitu građana Srbije koji rade u toj zemlji.

Tokom debate poslanici skupštinske većine, ali i opozicije, najavili su da će podržati konvencije, uz ocenu da je njihovo usvajanje međunarodna obaveza Srbije.

Pred poslanicima je i više odluka o imenovanju predsednika sudova - o izboru predsednika više sudova - Vrhovnog kasacionog, Upravnog, Privrednog apelacionog, Višeg prekršajnog, Apelacionog suda u Beogradu, Apelacionog suda u Nišu, Apelacionog suda u Kragujevcu.

Na sednici, koja je počela 1. oktobra i koja je više puta prekidana zbog usvajanja izmena Zakona o javnoj svojini, usvajanja izmena Zakona o visokom obrazovanju, kao i obraćanja hrvatskog predsednika Ive Josipovića poslanicima, raspravlja se i o Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, kao i o amandmanima na nova zakonska rešenja o legalizaciji.

Nakon što sve tačke razmotre u načelu poslanici će "pretresati" amandmane najpre na nova zakonska rešenja o legalizaciji.

Izvor: Tanjug

<<< Nazad na ostale vesti