Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 92 OD 22.10.2013/ODABRANI DOKUMENTI


UREDBA O UPRAVLJANJU PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE U OKVIRU KOMPONENTE I INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA) – POMOĆ U TRANZICIJI I IZGRADNJA INSTITUCIJA ZA PERIOD 2007–2013. GODINE

UREDBA O UPRAVLJANJU PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE U OKVIRU KOMPONENTE IIB INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA) – PROGRAMI PREKOGRANIČNE SARADNJE SA DRŽAVAMA KORISNICAMA IPA ZA PERIOD 2007–2013. GODINE

UREDBA O VRSTAMA PROIZVODA KOJI UTIČU NA POTROŠNJU ENERGIJE ZA KOJE JE NEOPHODNO OZNAČAVANJE POTROŠNJE ENERGIJE I DRUGIH RESURSA

ODLUKA O OTVARANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI REPUBLIKE SRBIJE

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O NACIONALNOM SAVETU ZA DECENTRALIZACIJU REPUBLIKE SRBIJE

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU ODBORA ZA UPRAVLJANJE APEKS ZAJMOM ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I PREDUZEĆA SREDNJE TRŽIŠNE KAPITALIZACIJE

REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU NAČELNIKA KOSOVSKO-MITROVAČKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA KOSOVSKO-MITROVAČKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE PRIŠTINA SA SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE


ODLUKA O NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA IZMEĐU NARODNE BANKE SRBIJE I UPRAVE ZA TREZOR KOJI SE OBAVLJAJU PREKO SISTEMA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA ZA DEVIZNA SREDSTVA

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O UPRAVLJANJU RIZICIMA BANKE

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POSREDNICIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM I IZDAVANJU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE POSLOVA INFORMISANJA O DOBROVOLJNOM PENZIJSKOM FONDU

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA I ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA NJIHOV RAD ZA 2013. GODINU

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU CENA I NAKNADA ZA ODREĐENE VRSTE ZDRAVSTVENIH USLUGA KOJE SE PRUŽAJU NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE


REŠENJE O UPISU U REGISTAR UVOZNIKA DUVANA, OBRAĐENOG DUVANA, ODNOSNO DUVANSKIH PROIZVODA
MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA „MONUS” D.O.O. BEOGRAD – ZEMUN

Izvor: Paragraf Lex

<<< Nazad na ostale vesti