Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

PORESKO RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR


PORESKI TRETMAN PROMETA DOBARA I USLUGA KOD IZGRADNJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 

PRIMENA PROPISA O POREZU NA DODATU VREDNOST KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA FINANSIJE: • Oktobar 2013. godine • 

ZARADA, NAKNADA I DRUGA PRIMANJA DIREKTORA

Izvor: Paragraf Lex

<<< Nazad na ostale vesti