Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

Aktuelna sudska praksa


• Privredni apelacioni sud: DEJSTVO OBJAVLJIVANJA ODLUKE USTAVNOG SUDA NA OCENU PRAVILNOSTI PRVOSTEPENE PRESUDE U ŽALBENOM POSTUPKU - Zakon o Ustavnom sudu: član 60 stav 1
• Privredni apelacioni sud: NEOPRAVDANOST ODREĐIVANJA PRIVREMENE MERE ZABRANE RASPOLAGANJA SREDSTVIMA NA RAČUNU IZVRŠNOG DUŽNIKA - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 293
• Privredni apelacioni sud: OBAVEZA BLAGOVREMENOG OBAVEŠTAVANJA PRODAVCA O UOČENIM NEDOSTACIMA NA STVARI - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 484 i 488
• Privredni apelacioni sud: OCENA PRAVILNOSTI PRVOSTEPENE ODLUKE PREMA SADRŽINI NORME KOJA JE RELEVANTNA ZA NJENO DONOŠENJE - Zakon o parničnom postupku: čl. 311 i 506
• Privredni apelacioni sud: PODNOŠENJE PREDLOGA ZA VRAĆANJE U PREĐAŠNJE STANJE KAO USLOV ZA OCENU OPRAVDANOSTI RAZLOGA IZOSTANKA SA ROČIŠTA - Zakon o parničnom postupku: član 296 stav 2
• Privredni apelacioni sud: PRIZNANJE TUŽBENOG ZAHTEVA OD STRANE STATUTARNOG ZASTUPNIKA NA ROČIŠTU NA KOJE NIJE PRISTUPIO PUNOMOĆNIK STRANKE - Zakon o parničnom postupku: čl. 482 i 483
• Privredni apelacioni sud: SAMOSTALNOST ODLUKE O OSNOVANOSTI TUŽBENOG ZAHTEVA U ODNOSU NA ODLUKU O ODREĐIVANJU PRIVREMENE MERE - Zakon o parničnom postupku: član 7 stav 2
• Privredni apelacioni sud: SOLIDARNA ODGOVORNOST JEMACA ZA OBAVEZU NASTALU IZ UGOVORA U PRIVREDI SA DRUGIM JEMCIMA I GLAVNIM DUŽNIKOM - Zakon o obligacionim odnosima: član 1004 st. 3 i 4
• Privredni apelacioni sud: UREDNO POZIVANJE STEČAJNOG DUŽNIKA NA ROČIŠTE URUČENJEM POZIVA ZAKONSKOM ZASTUPNIKU ILI ZAPOSLENOM RADNIKU - Zakon o stečaju: čl. 7 i 11
• Privredni apelacioni sud: UTVRĐIVANJE SADRŽINE UGOVORA U TOKU POSTUPKA U SLUČAJU POSTOJANJA NAKNADNE PONUDE PRODAVCA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 27 i 32
• Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA JEDNAKU ZAŠTITU PRAVA PRED APELACIONIM SUDOM - Ustav Republike Srbije: član 36 stav 1

Izvor: Paragraf Lex

<<< Nazad na ostale vesti