Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

Propisi


• PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PRIPADNICIMA ORGANA, JEDINICA, SLUŽBI I DRUGIM UČESNICIMA I O SREDSTVIMA I OPREMI U CIVILNOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 91/2013)
• ODLUKA O FINANSIJSKOJ POMOĆI PENZIONERIMA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 8/2012, 65/2012 i 45/2013)
• ODLUKA O FINANSIRANJU NASTAVNIKA RAZREDNE NASTAVE ANGAŽOVANIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA U PRODUŽENOM BORAVKU I CELODNEVNOJ NASTAVI UČENIKA III I IV RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA ("Sl. list grada Beograda", br. 8/2012, 51/2012 i 45/2013)
• ODLUKA O PRAVIMA DETETA U OBLASTI FINANSIJSKE PODRŠKE PORODICI SA DECOM NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 45/2013)
• REŠENJE O DODELI NAZIVA ČAVKETOV PASAŽ NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 45/2013)
• REŠENJE O DODELI NAZIVA PLATOA RAŠE LIVADE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 45/2013)
• REŠENJE O DODELI NAZIVA PLATOA SOJE JOVANOVIĆ NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 45/2013)
• REŠENJE O DODELI NAZIVA ULICA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 45/2013)
• REŠENJE O DODELI NAZIVA ULICE BRAĆE MILIĆ NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 45/2013)
• REŠENJE O DODELI NAZIVA ULICE NEBOJŠE ĐUKELIĆA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 45/2013)
• REŠENJE O DODELI NAZIVA ULICE PODMORNIČARA ĐORĐA MITROVIĆA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 45/2013)
• REŠENJE O DODELI NAZIVA ULICE SRĐANA ALEKSIĆA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 45/2013)
• ODLUKA O BUDŽETU GRADA KRUŠEVCA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Kruševca", br. 10/2012 i 7/2013)
• ODLUKA O OBRAZOVANJU JEDINICA CIVILNE ZAŠTITE OPŠTE NAMENE NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 7/2013)
• ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SARADNJE (BRATIMLJENJU) GRADA KRUŠEVCA SA OPŠTINOM KOSOVSKA MITROVICA ("Sl. list grada Kruševca", br. 7/2013)
• PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA ISPITA O POZNAVANJU GRADA KRUŠEVCA I PROPISA KOJIMA SE REGULIŠE TAKSI-PREVOZ ("Sl. list grada Kruševca", br. 7/2013)
• ODLUKA O BUDŽETU GRADA SMEDEREVA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Smedereva", br. 16/2012 i 6/2013)
• ODLUKA O ODREĐIVANJU OSPOSOBLJENIH PRAVNIH LICA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE ZA GRAD SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 6/2013)
• ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA GRADSKA STAMBENA AGENCIJA SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 2/2013 i 6/2013)
• ZAKON O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 i 31/2011) ("Sl. list grada Smedereva", br. 6/2013)
• ODLUKA O BUDŽETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 18/2012, 7/2013 i 10/2013)
• ODLUKA O MESNIM ZAJEDNICAMA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 4/2013 i 10/2013)
• ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list grada Užica", br. 19/2012, 14/2013 - dr. odluka i 17/2013)
• Obrazac broj 1 - EVIDENCIJA LICA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PRELAZAK DRŽAVNE GRANICE
• Obrazac broj 10 - EVIDENCIJA LICA KOJA SU UČINILA POVREDU DRŽAVNE GRANICE
• Obrazac broj 11a - EVIDENCIJA LICA KOJA SU NAJAVILA RIBOLOV UZ GRANIČNU LINIJU
• Obrazac broj 11 - EVIDENCIJA LICA KOJA SU NAJAVILA LOV UZ GRANIČNU LINIJU
• Obrazac broj 12 - EVIDENCIJA LICA KOJA SU PODNELA ZAHTEVE ZA DAVANJE SAGLASNOSTI O USKLAĐENOSTI GLAVNOG, ODNOSNO IDEJNOG PROJEKTA IZ ČLANA 19. ZAKONA O ZAŠTITI DRŽAVNE GRANICE
• Obrazac broj 13 - EVIDENCIJA LICA KOJIMA JE IZDATA SAGLASNOST O USKLAĐENOSTI GLAVNOG, ODNOSNO IDEJNOG PROJEKTA IZ ČLANA 19. ZAKONA O ZAŠTITI DRŽAVNE GRANICE
• Obrazac broj 14 - EVIDENCIJA LICA KOJIMA JE IZDATO ODOBRENJE ZA UNOŠENJE, PRENOŠENJE I IZNOŠENJE VATRENOG ORUŽJA I MUNICIJE
• Obrazac broj 2 - EVIDENCIJA LICA PREMA KOJIMA JE SPROVEDEN POSTUPAK UTVRĐIVANJA IDENTITETA
• Obrazac broj 3 - EVIDENCIJA LICA KOJIMA SU IZDATE GRANIČNE DOZVOLE
• Obrazac broj 4 - EVIDENCIJA LICA KOJIMA SU IZDATE DOZVOLE ZA KRETANJE I ZADRŽAVANJE NA PODRUČJU GRANIČNOG PRELAZA
• Obrazac broj 5 - EVIDENCIJA LICA KOJIMA SU IZDATE DOZVOLE ZA KRETANJE I ZADRŽAVANJE NA PODRUČJU MESTA U KOME SE NALAZI GRANIČNI PRELAZ
• Obrazac broj 6 - EVIDENCIJA LICA KOJIMA JE ODBIJEN ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA KRETANJE I ZADRŽAVANJE NA PODRUČJU GRANIČNOG PRELAZA
• Obrazac broj 7 - EVIDENCIJA LICA KOJIMA JE ODUZETA DOZVOLA ZA KRETANJE I ZADRŽAVANJE NA PODRUČJU GRANIČNOG PRELAZA
• Obrazac broj 8a - EVIDENCIJA PRIPADNIKA STRANIH SLUŽBI BEZBEDNOSTI ČIJI JE ULAZAK U REPUBLIKU SRBIJU U UNIFORMI SA ORUŽJEM NAJAVLJEN
• Obrazac broj 8 - EVIDENCIJA PRIPADNIKA STRANIH SLUŽBI BEZBEDNOSTI KOJIMA JE IZDATO ODOBRENJE ZA ULAZAK U REPUBLIKU SRBIJU SA ORUŽJEM
• Obrazac broj 9 - EVIDENCIJA LICA KOJIMA JE IZDATA IDENTIFIKACIONA KARTA ZA KRETANJE I ZADRŽAVANJE NA PODRUČJU GRANIČNOG PRELAZA

Izvor: Paragraf Lex

<<< Nazad na ostale vesti