Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


POSTUPCI (MODULI) OCENJIVANJA USAGLAŠENOSTI PROIZVODA - MODUL A - INTERNA KONTROLA PROIZVODNJE
KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA ZA PERIOD OD 22.10. DO 28.10.2012. GODINE

 

Izvor: Paragraf Lex