Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraPREDLOG ZAKONA O AMNESTIJI: Od izvršenja kazne zatvora potpuno će biti oslobođeni oni koji će na dan stupanja na snagu ovog zakona prvi put pravnosnažno biti osuđeni na kaznu zatvora do tri meseca, a za one kojima je na dan stupanja na snagu zakona izrečena kazna zatvora u trajanju od tri do šest meseci, ta kazna će biti umanjena za 50 odsto


Oko 3.600 osuđenika moglo bi uskoro da bude oslobođeno ili da im kazna bude smanjena ukoliko nisu počinili teška krivična dela, budući da će Skupština Srbije u utorak, 23. oktobra započeti debatu o Predlogu zakona o amnestiji, kojim je to predviđeno.

Kako je Vlada Srbije objasnila u obrazloženju Predloga zakona, tim rešenjima biće obuhvaćeno oko 3.600 od ukupno 8.000 osuđenika, a u ovom trenutku bilo bi amnestirano oko 1.100, što bi značilo uštedu u državnoj kasi od oko 127 miliona dinara.

Vlada očekuje se da će dugoročni finansijski efekat, ako zakon stupi na snagu, biti smanjenje budžetskih troškova za oko 800 miliona dinara.

Tako se predlaže oslobađanje od izvršenja 25 odsto od izrečene kazne zatvora onima koji su pravnosnažno osuđeni za krivična dela obuhvaćena ovom amnestijom.

Od izvršenja kazne zatvora potpuno će biti oslobođeni oni koji će na dan stupanja na snagu ovog zakona prvi put pravnosnažno biti osuđeni na kaznu zatvora do tri meseca, a za one kojima je na dan stupanja na snagu zakona izrečena kazna zatvora u trajanju od tri do šest meseci, ta kazna će biti umanjena za 50 odsto.

Ako osuđeni izdržava kaznu zatvora, upravnik zavoda za izvršenje krivičnih sankcija dužan je da u roku od 24 časa od stupanja na snagu zakona pismeno obavesti sud koji je sudio u prvom stepenu da osuđeni podleže amnestiji, kao i o datumima početka izvršenja i isteka kazne, a ako osuđeni izdržava kaznu u inostranstvu, obaveštenje sudu dostavlja ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

Sud u roku od tri dana od prijema obaveštenja mora doneti rešenje o primeni amnestije, a žalba na rešenje o primeni amnestije podnosi se apelacionom sudu.

Izvor: Tanjug, 21.10.2012.

<<< Nazad na ostale vesti