Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraIZMENE KRIVIČNOG ZAKONIKA: U delu stručne javnosti, predložene izmene Krivičnog zakonika koje se odnose na "zloupotrebu" službenog položaja, ocenjuju se kao izigravanje preporuka Evropske unije


Iako je Evropska unija više puta poručivala srpskim vlastima da iz Krivičnog zakonika (KZ) izbace krivično delo zloupotreba službenog položaja, ono se našlo i u novim izmenama KZ-a, koje je je predložilo Ministarstvo pravde.

U delu stručne javnosti, predložene izmene KZ koje se odnose na "zloupotrebu" službenog položaja, ocenjuju se kao izigravanje ili izvrdavanje preporuka Evropske unije.

Izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin i Drago Kos, iz grupe zemalja Saveta Evrope za borbu protiv korupcije (Greko), više puta su poručivali srpskim zakonodavcima da u pogledu ovog dela postoji neusklađenost sa evropskim zakonodavstvom. Glavna primedba odnosila se na to da je previše široko definisano i anahrono, a upućivani smo i na primere Hrvatske, gde je 2007. ova kvalifikacija promenjena, kao i Crne Gore, gde je prevedena u "kriminal u privredi".

- Predložene izmene nisu u saglasnosti sa očekivanjima u stručnoj javnosti, a pogotovo nisu u skladu sa Rezolucijom Evropskog parlamenta - kaže za Danas advokat Slobodan Beljanski i detaljno objašnjava ocenu da je reč o "delimičnoj i fiktivnoj izmeni".

- Dosadašnji član 359, u kome je stajala odredba "zloupotreba službenog položaja", izmenjen je u tom pogledu što je brisana "krivica odgovornog lica, ali je zato član 254 promenjen tako da je uvedena "zloupotreba odgovornog lica", pa je dosad odgovorno lice koje je figiruralo u članu 359, postalo odgovorno u članu 254. To je, po meni, izigravanje onoga što je od nas traženo i zahtevano, jer je i dalje ostalo kao paradoksalna pretpostavka da neko može potpasti pod udar Krivičnog zakona tako što iskorišćava svoj položaj kao vlasnik privatnog preduzeća. Pitanje je šta se sve može podvesti pod iskorišćavanje položaja u vlastitom preduzeću u tržišnoj utakmici? Ostavljena je i dalje mogućnost širokog tumačenja da je to u cilju sticanje protivpravne koristi - objašnjava Beljanski.

Upitan da li je možda reč o nameri, kako su to ranije objašnjavali zakonodavci, da se formulacija o zloupotrebi službenog položaja izbacuje postepeno, sagovornik našeg lista kaže da ne vidi "nikakve dalje promene".

- Delo je ostalo uz prekvalifikaciju i uz blažu kaznu - zaključuje Beljanski.

Advokat Dušan Slijepčević iz Saveta za borbu protiv korupcije, uz ogradu da mu detalji predloženih promena nisu poznati, smatra da su formulacije o zloupotrebi službenog položaja i prekoračenju službenih ovlašćenja preširoke da bi pod njih mogla da se podvedu sva korupcionaška krivična dela.

- Takva kvalifikacija obesmislila je brojne sudske procese, jer sem što je previše uopštena, besmislena je i sa stanovišta toga kako vlasnik može da zloupotrebi položaj u sopstvenoj firmi, podseća Slijepčević.

Iz Ministarstva pravde je ove nedelje, kada je predlog izmena Krivičnog zakona "poslat" na javnu raspravu, rečeno da je zloupotreba službenog položaja promenjena u tom pravcu da se "razdvoji" vlasnik preduzeća, od onoga koje je odgovoran u njemu za eventualne nezakonitosti. Kao način da se ta odredba konkretizuje i donekle harmonizuje sa preporukama EU navedeno je i dodavanje novog krivičnog dela - zloupotrebe u javnim nabavkama.

Prethodna vlada najavljivala je da će zloupotreba službenog položaja biti prekvalifikovana u šest do osam konkretnijih krivičnih dela. Ukazivano je da će u oko 850 sudskih procesa, kao i u jedna trećini predmeta u tužilaštvima, "zloupotreba službenog položaja" biti prekvalifikovana i postupci regularno okončani do kraja. Sada predložene izmene Krivičnog zakona u mandatu nove vlade, prema očekivanjima treba da budu usvojene kroz nekoliko meseci, a primena se očekuje na proleće iduće godine.

Izvor: Vebsajt dnevnog lista "Danas", 21.10.2012.

<<< Nazad na ostale vesti