Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraRADNA VERZIJA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA: Radna grupa za izradu radnog teksta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova završila je 19. oktobra svoj rad na izradi radnog teksta Zakona


Ministarstvo pravde i državne uprave poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Zakona i da daju svoje komentare na radni tekst Zakona.

Svi zainteresovani svoje komentare mogu poslati putem obrazca za komentare koji je potrebno poslati na e-poštu: vladimir.vins@mpravde.gov.rs

Radnu verziju Zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova možete preuzeti na sajtu Ministarstva pravde i državne uprave http://www.mpravde.gov.rs/cr/news/vesti/radna-verzija-zakona-o-izmenama-i-dopunama-zakona-o-uredjenju-sudova-dostupna-je-za-komenatare-gradjana.html (ONLINE)

Obrazac za komentare možete preuzeti na sajtu Ministarstva pravde i državne uprave http://www.mpravde.gov.rs/cr/news/vesti/radna-verzija-zakona-o-izmenama-i-dopunama-zakona-o-uredjenju-sudova-dostupna-je-za-komenatare-gradjana.html (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde i državne uprave, 21.10.2012.

<<< Nazad na ostale vesti