Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraDRUGA RADIONICA O NACIONALNOJ PROCENI RIZIKA OD PRANJA NOVCA: 23. i 24. oktobar 2012. godine


U Beogradu će 23. i 24. oktobra 2012. godine biti održana druga radionica o nacionalnoj proceni rizika od pranja novca. Republika Srbija je prva od zemalja u regionu pristupila realizaciji ovog složenog poduhvata. Predstavnici Uprave i velikog broja državnih organa, u proteklih devet meseci, radili su na prikupljanju relevantnih podataka koji će služiti kao pokazatelj nacinalne ranjivosti u ovoj oblasti i kao polazna osnova za izradu nove nacionalne strategije. Svrha nacionalne procene rizika je sagledavanje mogućnosti za efikasno angažavanje raspoloživih finansijskih, tehničkih i ljudskih resursa u borbi protiv finansijskog kriminala. Radionica se organizuje u okviru projekta Saveta Evrope MOLI Srbija koji finansira Evropska Unija, a u njenoj realizaciji pored Uprave i velikog broja predstavnika državnih organa učestvuju i predstavnici relevantnih institucija zemalja u regionu. Značajnu pomoć u organizovanju radionice pružili su Svetska banka i OEBS. Nacionalna procena rizika privlači veliku pažnju stručne javnosti u državama članicama Saveta Evrope kojima predstoji rad na ovom složenom projektu. Naime, poslednjim izenama Preporuka FATF izrada nacionalne procene rizika je uvedena kao međunarodni standard.

Izvor: Vebsajt Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, 21.10.2012.

<<< Nazad na ostale vesti