Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraUREDBA O NAČINU ODREĐIVANJA NAJVIŠIH I NAJNIŽIH PROSEČNIH CENA TOPLOTNE ENERGIJE U GREJNOJ SEZONI 2012/2013: Cilj uredbe je da se smanje velike razlike koje trenutno postoje između cena grejanja za građane i za privredu, tako što će taj odnos biti 1:1,5


Ministar energetike, razvoja i zaštite životne sredine u Vladi Republike Srbije Zorana Mihajlović izjavila je da će primenom Uredbe o načinu određivanja najviših i najnižih prosečnih cena toplotne energije u grejnoj sezoni 2012/2013. godine Vlada obezbediti stabilno snabdevanje stanovništva i privrede.

Mihajlović je na konferenciji za novinare navela da će se, zahvaljujući tom dokumentu, smanjiti velike razlike u cenama grejanja koje sada postoje među toplanama.

Ona je istakla da je cilj te uredbe da se smanje velike razlike koje trenutno postoje između cena grejanja za građane i za privredu, tako što će taj odnos biti 1:1,5.

Cene propisane Uredbom, zavisno od vrste energenta, jesu za gas od 61,07 do 91,07 dinara po metru kvadratnom, za mazut od 83,35 do 113,35 dinara po metru kvadratnom, za ugalj od 52,45 do 82,45 dinara po metru kvadratom i za biomasu od 73,5 do 103,5 po metru kvadratnom, napomenula je ona.

Prema njenim rečima, Uredba će stupiti na snagu nakon objavljivanja u Službenom glasniku i važiće tokom ove grejne sezone.

Mihajlović je saopštila da je trenutna prosečna cena grejanja 80,56 dinara po metru kvadratnom za domaćinstva i 202,76 dinara po metru kvadratnom za privredu.

Ona je navela da će Uredba ostaviti mogućnost da opštine subvencionišu cene grejanja za najugroženije, i dodala da do sada 15 toplana nije koristilo subvencije, a 43 jeste, od kojih su tri subvencionisale više od polovine cene energenata.

Takođe, ona je istakla da je cilj Vlade Srbije bio da se donošenjem ove uredbe obezbedi da Srbija bude energetski bezbedna, da toplane budu modernizovane i efikasnije tako da mogu da pokriju svoje troškove, a čak i da zarade.

Mihajlović je naglasila da će se nakon donošenja Uredbe preći na sistemske mere i preporučiti toplanama da u određenom roku počnu da mere toplotnu energiju po utrošku.

Ona je navela da bi toplane trebalo da počnu prelezak na druge vrste ulaznih goriva, odnosno da umesto mazuta počnu da koriste biomasu koje ima dosta u našoj zemlji.

Mihajlović je dodala da ne očekuje otpor u lokalnim samoupravama i toplanama pri sprovođenju ove uredbe jer je njena primena u zajedničkom interesu.

Ministar regionalnog razvoja i lokalne samouprave Verica Kalanović istakla je da u Srbiji 58 opština ima sistem daljinskog grejanja i da većina toplana u njima ne snabdeva potrošače ni uredno, ni kvalitetno, tako da se situacija razlikuje od grada do grada.

Kalanović je istakla da te toplane greju više od 307.000 stanova u našoj zemlji i približno 22.000 privrednih subjekata.

Raspon cena koje oni primenjuju je veliki, naglasila je ona i kao primer navela da je u Malom Zvorniku cena grejanja za stambeni prostor 14,43 dinara po metru kvadratnom, a u Odžacima 180 dinara.

Prema njenim rečima, za poslovni prostor cena u Obrenovcu iznosi 58,12 dinara po metru kvadratnom, a u Prijepolju 536 dinara.

Kalanović je navela da odnos cena grejanja za građane i privredu u pojedinim gradovima prelazi 1:4, uz napomenu da to ne može da bude politika države ukoliko je njena želja da stvori povoljne uslove za poslovanje.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 21.10.2012.

<<< Nazad na ostale vesti