Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ZATEZNOJ KAMATI: Zakonom se uredjuje visina stope i način obračuna zatezne kamate koju plaća dužnik koji zadocni sa ispunjenjem novčane obaveze


Odbor za bankarstvo i osigutanje PKS organizovao je u saradnji sa Ministarstvom finansija i privrede izuzetno posećenu i konstruktivnu javnu raspravu o Nacrtu zakona o zateznoj kamati, kojim se uredjuje visina stope i način obračuna zatezne kamate koju plaća dužnik koji zadocni sa ispunjenjem novčane obaveze.

Odlukom Ustavnog suda od 12. jula ove godine proglašena je neustavnom odredba Zakona o visini stope zatezne kamate u delu koji glasi "primenom konfornog metoda", pri čemu je kamatnu stopu činila mesečna stopa rasta cena na malo uvećana za 0,5 odsto. Ovaj sistem bio je postavljen tako da se mesečno obračunavala zatezna kamata, a obračunata zatezna kamata za prethodni mesec dodavala se glavnom dugu, pa se tako uvećavala osnovica glavnice za prethodno obračunatu kamatu, odnosno računala se "kamata na kamatu".

NACRT ZAKONA O ZATEZNOJ KAMATI IMA DEVET ČLANOVA:

  • u njemu se navodi da dužnik koji zadocni sa ispunjenjem novčane obaveze, pored osnovnog duga, duguje i zateznu kamatu na iznos duga do dana isplate, po stopi utvrđenoj ovim zakonom.
  • Stopa zatezne kamate na iznos duga koji je u dinarima, utvrđuje se na godišnjem nivou u visini zbira referentne kamatne stope Narodne banke Srbije, i fiksne stope od 6 odsto godišnje.
  • Stopa zatezne kamate na iznos duga u evrima, utvrđuje se na godišnjem nivou u visini zbira referentne kamatne stope Evropske centralne banke na glavne operacije za refinansiranje i fiksne stope od 7 procenata godišnje.
  • Fiksna stopa na ostale strane valute je 7,5 odsto na godišnjem nivou.
  • Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na dužničko - poverilačke odnose i na javne prihode, za koje su visina stope i način obračuna zatezne kamate utvrđeni drugim zakonom.

Otvarajući javnu raspravu u Privrednoj komori Srbije, Branislava Žunjić, sekretar Odbora za bankarstvo i osiguranje PKS, podsetila je da je povodom odluke Ustavnog suda, Odbor za bankarstvo i osiguranje PKS u septembru pokrenuo inicijativu za donošenje novog Zakona o zateznoj kamati, kao i da je još 2006. godine Upravni odbor PKS predložio da se uredi materija zatezne kamate za devizni dug. Taj predlog je sada uključen u Nacrt zakona o zateznoj kamati o kome se vodi javna rasprava, što je bitan pomak i poboljšanje u odnosu na dosadašnje normativno rešenje.

U uvodnom delu javne rasprave Zlatko Milikić, koordinator Sektora za finansijski sistem Ministarstva finansija i privrede, Predrag Đumić, viši savetnik u Sektoru za monetarne operacije NBS i članovi radne grupe koja je pripremila tekst Nacrta zakona o zateznoj kamati, predstavili su nova zakonska rešenja. Predrag Đumić je rekao da je predloženo da se zatezna kamata veže za referentnu stopu NBS, zato što ona korespondira sa inflacijom, a to rešenje nalazi se i u direktivama Evropske komisije u vezi sa obračunom zatezne kamate na evro i druge valute. Predlagači se nisu opredelili da zatezna kamata ima elemente kaznene stope, jer se po pravilu zatezna kamata primenjuje kada nisu do kraja ugovorom regulisani obligacioni odnosi. Ona nema elemente kaznene kamate, a cilj joj je da obezbedi da poverilac ne izgubi realnu vrednost, kao i da dužnik plati realnu vrednost koja mora da bude veća od visine duga.

U javnoj raspravi u Privrednoj komori Srbije učestvovali su bankari, privrednici, predstavnici osiguravajućih kompanija, menadžeri javnih preduzeća, predstavnici pravosuđa, profesori Pravnog fakulteta i svi koji su zainteresovani za ovu oblast. Tokom izuzetno posećene i konstruktivne javne rasprave, čuo se niz opštih pitanja i sugestija, ali i konkretnih predloga i rešenja, čiji je cilj bio poboljšanje predloženog zakonskog teksta. Javna rasprava o Nacrtu zakona o zateznoj kamati traje do 22. oktobra.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 21.10.2012.

<<< Nazad na ostale vesti