Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE POVODOM NAJAVE MESEČNOG OCENJIVANJA RADA DIREKTORA JAVNIH PREDUZEĆA


Agencija za borbu protiv korupcije pozdravlja najavu usvajanja preciznih planova rada javnih preduzeća, koji će biti praćeni na mesečnom nivou i na osnovu kojih će rezultati rada njihovih direktora biti ocenjivani, a direktori, u slučaju loših rezultata, biti pozivani na odgovornost i sankcionisani. Pored toga što pružaju veće garancije uspešnosti poslovanja, planiranje i evaluacija rada, kao i odgovornost za upravljanje institucijom predstavljaju elemente koncepta "dobrog upravljanja" koji je od velikog značaja za prevenciju korupcije i ostalih nepravilnosti i zloupotreba u fukcionisanju javnog sektora.

Naime, u procesu izrade nacrta planova integriteta, koji je Agencija za borbu protiv korupcije koordinirala uz pomoć predstavnika institucija u javnom sektoru, između ostalih i predstavnika javnih preduzeća, upravo je "upravljanje institucijom", pored javnih nabavki i upravljanja kadrovima, prepoznato kao jedna od oblasti s najizraženijim rizikom za nastanak korupcije i nepravilnosti u radu, kao i za narušavanje integriteta institucije. Rizici koje su, tom prilikom, predstavnici javnog sektora prepoznali su - da se plan rada u instituciji ne izrađuje, ili, ukoliko se izrađuje, da se ne priprema na osnovu urađene analize potreba ili da nema provere da li se sprovodi, ili da se ne sprovode procena kvaliteta rada, provera kvaliteta upravljanja ili odgovornost organa upravljanja u postupku obezbeđenja kvaliteta rada institucije. Svojim planom integriteta svaka institucija je trebalo da predvidi mere koje će te rizike otkloniti.

S druge strane, napominjemo da jedna od mera u Akcionom planu za sprovođenje nove Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, predviđa izmene Zakona o javnim preduzećima tako da se uvedu jasni i objektivni kriterijumi za izbor, razrešenje i način vrednovanja rada direktora na svim nivoima vlasti, kao i mehanizmi odgovornosti za dosledno sprovođenje ovih kriterijuma.

Konačno, ovaj korak ne treba da se zadrži samo na javnim preduzećima, već, ukoliko se dosledno sprovede, može predstavljati dobar početak uvođenja koncepta dobrog upravljanja i, samim tim, jačanja mehanizama za prevenciju korupcije u celom javnom sektoru u Srbiji.

Izvor: Vebsajt Agencije za borbu protiv korupcije, 22.9.2013.