Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU: Država će pronaći mehanizam da se istražnim sudijama omogući da budu birani za zamenike javnih tužilaca


Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković rekao je da će država pronaći mehanizam da se istražnim sudijama omogući da budu birani za zamenike javnih tužilaca, koji od 1. oktobra preuzimaju vođenje istrage od sudija.

"U sklopu razgovora koji se tiču otpočinjanja tužilačke istrage i primene novog Zakonika o krivičnom postupku, posebnu temu čini stvaranje mehanizma koji će istražnim sudijama omogućiti da budu birani za zamenike javnih tužilaca", rekao je Selaković Tanjugu.

Prema njegovim rečima, istražne sudije, od kojih mnogi više godina i decenije rade posao u istrazi, jesu ljudi koji imaju najviše iskustva u sprovođenju istrage.

"Upravo onog iskustva koje nedostaje javnotužilačkoj organizacijii i samim javnim tužiocima", ukazao je ministar.

On je istakao da država mora da nađe način koji će omogućiti istražnim sudijama, da ukoliko to žele i ukoliko izraze spremnost, odnosno ne žele da postupaju kao sudije u prvom stepenu u parnici, vanparnici i krivici, da budu birani na mesta zamenika javnih tužilaca.

Selaković je podsetio da je to bila jedna od tema njegovih razgovora sa nosiocima pravosudnih funkcija protekle sedmice u Novom Sadu i Kragujecu, i da će se o njoj razgovarati i narednih dana širom Srbije.

"Nadam se da će to biti i jedna od tema savetovanja sudija koje će se održati početkom oktobra u Vrnjačkoj Banji", rekao je Selaković.

Tužilačka istraga u svim javnim tužilaštvima i sudovima u Srbiji počinje da se primenjuje od 1. oktobra, što znači da istraga "iz ruku istražnog sudije prelazi u ruke tužioca" i tužilaštvo preuzima niz nadležnosti koje su do sada bile sudske. Pravosuđu Srbije će iz tog razloga biti potrebno više tužilaca, a manje predstavnika suda u fazi istrage a to će ubuduće raditi "sudije za prethodni postupak".

Predsednik Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije za reformu pravosuđa Miroljub Tomić rekao je Tanjugu da neće svi istražni predmeti ođedanput preći u ruke tužilaca, već samo budući - od početka primene ZKP-a 1. oktobra.

"Predmeti koji su sada u radu biće završeni po sudskoj istrazi - završiće ih istražne sudije po sadašnjim propisima", rekao je Tomić.

On je istakao da je, i pored brojnih kritika stručne javnosti, srpsko pravosuđe spremno za tužilačku istragu jer se već duže vreme vrši edukacija svih nosilaca pravosudnih funkcija i sudija i tužilaca u koju je uključena i Pravosudna akademija i određeni broj predavača.

Tužilačka istraga regulisana je odredbama novog ZKP-a prema kojima će ubuduće najveći deo dokaza, posebno u pretkrivičnoj fazi krivčnog postupka, po nalogu tužioca dokaze da prikuplja policija.

Tužilac će saslušavati svedoke, nalagati veštačenja i sklapati sporazume o prinanju krivice, oportunitetu i druge nagodbe s okrivljenima, uz manje više pasivnu ulogu suda.

S druge strane, sud će u fazi istrage ubuduće predstavljati sudija za prethodni postupak (umesto istražnog sudije) koji će se starati o poštovanju prava okrivljenog - određivanje pritvora, pravo na posete u pritvoru, određivanje kućnog pritvora i drugih mera kao što su jemstvo, oduzimanje pasoša, obavezno javljanje...

Takođe će voditi računa da se ispoštuju prava odbrane kada je u pitanju prikuljanje dokaza u toku istrage, tako što odlučuje o žalbama osumnjičenih u pogledu dokaza koje izvodi javni tužilac.

Nove odredbe ZKP-a od januara prošle godine već primenjuju specijalizovana tužilaštva za organizovani kriminal i ratne zločine.

Jedna od specifičnosti tužilacke istrage je mogućnost posebne istrage koju vodi odbrana.

Osumnjičeni i njegov branilac mogu da prikupljaju dokaze, unajmljuju detektive, ispituju svedoke ili preuzimaju predmete ili dokaze od onih koji ih poseduju i tako praktično vode paralelnu istragu sa tužilaštvom.

Optuženima je zakonom garantovano pravo na besplatnu odbranu - koju plaća sud, za sva krivična dela za koja je zaprećena kazna viša od osam godina zatvora.

Optuženi koji nema para da plati advokata može da traži od suda da mu postavi branioca po službenoj dužnosti.

Po ovom konceptu do sad su srovedene istrage protiv vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića, bivšeg ministra poljoprivrede Saše Dragina, čelnika Agrobanke i Galenike, zatim kradljivaca Sezanovih slika i drugih osumnjičenih za teška krivčna dela.

Izvor: Tanjug, 22.9.2013.