Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR


OBAVEZA UTVRĐIVANJA TRANSFERNIH CENA I CENA VAN DOHVATA RUKE - IZRADA I DOSTAVLJANJA IZVEŠTAJA

PREDUZETNICI KAO OSIGURANICI SAMOSTALNIH DELATNOSTI I OBAVEZE PO OSNOVU POREZA I DOPRINOSA

PRIMENA PROPISA O POREZU NA DODATU VREDNOST KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Septembar 2013. godine •

PRIMENA PROPISA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA I PRIVREDE: • Septembar 2013. godine •

SAMOINICIJATIVNO PRIJAVLJIVANJE PORESKOG PREKRŠAJA - MOGUĆNOST OSLOBAĐANJA OD PREKRŠAJNE ODGOVORNOSTI

NEPOSTOJANJE OBAVEZE ISPRAVKE PRETHODNOG POREZA ZA OPREMU ZA VRŠENJE DELATNOSTI U SLUČAJU KADA PRE ISTEKA ROKA OD PET GODINA OD MOMENTA PRVE UPOTREBE OPREME, OBVEZNIK PDV TU OPREMU IZVOZI

PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA OBVEZNIKA PDV PO OSNOVU NABAVKE PUTNIČKOG AUTOMOBILA KOJI ĆE KORISTITI ZA DOSTAVU HRANE I PIĆA

ROK ZA ISPLATU OTPREMNINE PRI ODLASKU U PENZIJU

Izvor: Paragraf Lex