Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODBOR ZA PROPISE SKUPŠTINE AP VOJVODINE UTVRDIO ODGOVOR USTAVNOM SUDU POVODOM INICIJATIVE GRUPE POKRAJINSKIH POSLANIKA


Odbor za propise Skupštine AP Vojvodine utvrdio je na sednici odgovor Ustavnom sudu Srbije povodom inicijative grupe poslanika Skupštine AP Vojvodine za ocenu ustavnosti i zakonitosti Pokrajinske skupštinske odluke o polaganju prijemnog ispita, odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti za upis na visokoškolsku ustanovu na jezicima nacionalnih zajednica.

Odbor je utvrdio odgovor u predloženom tekstu koji je pripremio Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj. Odgovor će biti dostavljen Ustavnom sudu Srbije. Pomenutom Pokrajinskom skupštinskom odlukom propisana je obaveza visokoškolske ustanove na teritoriji AP Vojvodine da omogući polaganje prijemnog ispita na jezicima nacionalnih manjina za kandidate koji su pohađali srednje obrazovanje na nekom jeziku nacionalne manjine na kome se izvodi nastava na teritoriji AP Vojvodine, u slučaju da kandidat istakne takav zahtev. Takođe, odlukom je propisano da obaveza koja se u ovom slučaju nameće visokoškolskim ustanovama u pokrajini nema apsolutni karakter i da zavisi od raspoloživih ljudskih resursa ustanove, odnosno odgovarajućeg nastavnog kadra. U slučaju nedostatka tog resursa, ustanova može biti oslobođena ove obaveze. Inicijativu pred Ustavnim sudom podnelo je 12 poslanika Skupštine AP Vojvodine koji su ukazali na to da osporena Odluka nije u saglasnosti sa odredbama člana 72. Ustava Republike Srbije, člana 38. Zakona o nadležnostima AP Vojvodine i člana 80. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju.

U odgovoru Ustavnom sudu navodi se da se pažljivom analizom i tumačenjem navedenih ustavnih i zakonskih normi, kao i normi osporene Skupštinske odluke došlo do zaključka da su osporene odredbe Skupštinske odluke zasnovane na ustavu i zakonu i da nisu u suprotnosti sa važećim normama ustava i zakona, a samim tim ni sa Zakonom o nadležnostima pokrajine, Zakonom o visokom obrazovanju, niti da se njom krši autonomija univerziteta, i to iz više razloga. Između ostalog, u odgovoru se navodi da je pomenuta Skupštinska odluka prvobitno doneta još 2001. godine, a 2013. je izvršeno usklađivanje sa umeđuvremenu donetim Zakonom o visokom obrazovanju. Osnovna ideja prilikom donošenja Odluke bila je da se učenicima koji su završili srednje obrazovanje na maternjem jeziku pruži jednaka mogućnost za prijem u visokoškolsku ustanovu, odnosno da se obezbedi politika jednakih šansi za sve kandidate. Pravo i obaveza koja je propisana ovom Skupštinskom odlukom direktno je povezana sa pravom pripadnika nacionalnih manjina na obrazovanje na maternjem jeziku jer pruža mogućnost da se prilikom polaganja prijemnog ispita omogući što veća efektivna ravnopravnost onih koji su srednje obrazovanje stekli na srpskom jeziku i onih koji su to obrazovanje stekli na nekom od manjinskih jezika koji su u službenoj upotrebi, navedeno je u obrazloženju odgovora.

Izvor: Vebsajt Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, 22.8.2013.