Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O KONTROLI SPROVOĐENJA ZAKLJUČENIH UGOVORA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA - "Sl. glasnik RS", br. 72/2013
PRIBAVLJANJE DOKUMENTACIJE ZA RANGIRANJE OD ZAPOSLENOG KOJI JE NA BOLNIČKOM LEČENJU

Izvor: Paragraf Lex