Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

POVERENIK: Pojedine odredbe nedavno donetog Pravilnika o načinu vođenja i sadržini Registra javnih ugovora usaglasiti sa zakonom


Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić i zaštitu podataka o ličnosti pozvao je Ministarstvo finansija i privrede da pojedine odredbe nedavno donetog Pravilnika o načinu vođenja i sadržini Registra javnih ugovora usaglasi sa zakonom, imajući u vidu da taj registar mora da bude javan.

Primena spornih odredaba, koje su u suprotnosti sa Ustavom i zakonom, ugroziće prava javnosti zasnovana na Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i imati druge negativne posledice, ocenio je Poverenik u dopisu upućenom ovom ministarstvu.

"REČ JE O ODREDBAMA PRAVILNIKA KOJIMA SE UREĐUJE REGISTAR U KOME SE EVIDENTIRAJU UGOVORI KOJE DRŽAVA, NJENA TELA I PREDUZEĆA ZAKLJUČUJU SA PRIVATNIM PARTNERIMA", IZJAVIO JE POVODOM TOGA POVERENIK RODOLJUB ŠABIĆ.

On je precizirao da se članom 11. ovog Pravilnika utvrđuje da pristup ugovorima i drugoj dokumentaciji iz zbirke isprava registra "može biti dozvoljen licu koje može da dokaže pravni interes za uvid" kao i da pristup "neće biti omogućen" ako bi "mogao bitno otežati ostvarivanje ekonomskih interesa javnog i privatnog partnera".

"Pravilnik se bavi uređivanjem materije koja, shodno Ustavu (član 51. st. 2.) može biti uređena jedino zakonom, pri tom to čini na način koji je suprotan odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja", istakao je Šabić.

Prema Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, postoji zakonska pretpostavka opravdanog interesa javnosti da zna sve dok organ vlasti, u svakoj konkretnoj situaciji, pozivajući se na neki od zakonom predviđenih razloga, ne dokaže suprotno. Tražilac informacije, dakle, nema nikakvu obavezu da dokazuje postojanje bilo kakvog posebnog interesa pa je predviđanje takve "obaveze“ Pravilnikom u direktnoj suprotnosti sa zakonom.

U našoj konkretnoj situaciji, dodatno ograničavanje prava javnosti osim s pravnog stanovišta, kontroverzno je i sa stanovišta doprinosa koju javnost može dati u borbi protiv korupcije, saopštio je Kabinet Poverenika.

Ističući da očekuje da će ministarstvo uskladiti sporne odredbe sa zakonom, Poverenik je naveo da će u praksi, "rešavajući po žalbama u svakom slučaju primat davati odredbama Zakona i svoje, po zakonu obavezujuće odluke, zasnivati isključivo na njima. A u slučaju potrebe, iz razloga opšte pravne sigurnosti, zatražiće od Ustavnog suda ocenu ustavnosti i zakonitosti spornih odredbi Pravilnika".

Izvor: Tanjug