Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - PREGLED AKTUELNE SUDSKE PRAKSE: • Budžetski instruktor •
• Pitanje i odgovor - PRIMENA ODREDABA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA NA DIREKTORE USTANOVA

Izvor: Paragraf Lex