Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU NACIONALNE STRATEGIJE ZA RAZVOJ SPORTA ZA PERIOD OD 2014. DO 2018. GODINE I AKCIONOG PLANA ZA NJENU PRIMENU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2013)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA UTVRĐIVANJE PREDLOGA MERA RADI NESMETANOG FINANSIRANJA IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE, ODRŽAVANJA I ZAŠTITE JAVNIH PUTEVA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2013 i 63/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU MLINA U SELU DEBELICA ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U PROCESU RACIONALIZACIJE, RESTRUKTURIRANJA I PRIPREME ZA PRIVATIZACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 64/2005, 89/2006, 85/2008, 90/2008 - ispr., 15/2009, 21/2010, 46/2010, 9/2011, 6/2012 i 63/2013)
 • PRAVILNIK O IMUNIZACIJI I NAČINU ZAŠTITE LEKOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2006, 25/2013 i 63/2013)
 • PRAVILNIK O PREHRAMBENIM ADITIVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2013)
 • PRAVILNIK O RADNIM MESTIMA, ODNOSNO POSLOVIMA NA KOJIMA SE PROFESIONALNIM VOJNIM LICIMA, CIVILNIM LICIMA NA SLUŽBI U VOJSCI SRBIJE I PRIPADNICIMA VOJNOBEZBEDNOSNE AGENCIJE I VOJNOOBAVEŠTAJNE AGENCIJE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM ("Sl. glasnik RS", br. 86/2011 i 63/2013)
 • PRAVILNIK O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 103/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013 i 63/2013 - ispr.)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA ZAPOSLENIH U KOMUNALNO-STAMBENOJ DELATNOSTI SRBIJE - ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2013)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA ZAPOSLENIH U KOMUNALNO-STAMBENOJ DELATNOSTI SRBIJE - ZA TERITORIJU GRADA NOVOG SADA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2013)
 • UREDBA O CARINSKI DOZVOLJENOM POSTUPANJU S ROBOM ("Sl. glasnik RS", br. 93/2010 i 63/2013)
 • UREDBA O POSEBNIM MERAMA ZAŠTITE TAJNIH PODATAKA KOJE SE ODNOSE NA UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI ORGANIZACIONIH I TEHNIČKIH USLOVA PO OSNOVU UGOVORNOG ODNOSA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2013)
 • UREDBA O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2013. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 20/2013, 21/2013 - ispr. i 63/2013)
 • UREDBA O UPRAVI ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2013)
 • UREDBA O USLOVIMA ISPORUKE I SNABDEVANJA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 63/2013)
 • UREDBA O VRSTAMA USLUGA REČNIH INFORMACIONIH SERVISA (RIS) I POČETKU NJIHOVE OBAVEZNE PRIMENE ("Sl. glasnik RS", br. 63/2013)
 • UREDBA O VRSTI, KOLIČINI I VREDNOSTI ROBE NA KOJU SE NE PLAĆAJU UVOZNE DAŽBINE, ROKOVIMA, USLOVIMA I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA UVOZNIH DAŽBINA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2010, 74/2011 i 63/2013)
 • ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 i 63/2013 - ispr.)
 • NAREDBA O SPROVOĐENJU ISTRAGE
 • OBAVEŠTENJE OŠTEĆENOM O POKRETANJU ISTRAGE
 • PREDLOG JAVNOM TUŽIOCU ZA PREDUZIMANJE DOKAZNE RADNJE ISPITIVANJA SVEDOKA
 • PREDLOG SUDIJI ZA PRETHODNI POSTUPAK ZA PREDUZIMANJE DOKAZNE RADNJE ISPITIVANJA SVEDOKA
 • ZAHTEV SUDIJI ZA PRETHODNI POSTUPAK ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA ISPITIVANJE SVEDOKA
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN SADRŽAJ NOVOG BROJA OPŠTINSKOG GLASILA "SL. GLASNIK OPŠTINE GORNJI MILANOVAC", BR. 13/2013 OD 19.7.2013. GODINE
Izvor: Paragraf Lex