Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• SPORAZUMI O CARINSKOJ SARADNJI I UZAJAMNOJ POMOĆI: • Pregled sporazuma koji su u primeni, koji treba da stupe na snagu, kao i sporazuma za koje je pokrenut postupak za potvrđivanje •

Izvor: Paragraf Lex

<<< Nazad na ostale vesti