Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O DOPUNJENOJ RADNOJ VERZIJI NACIONALNE STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA


Radna verzija Nacionalne strategije reforme pravosuđa predstavljena je stručnoj javnosti u Skupštini Srbije na Drugoj javnoj raspravi tokom koje su razmatrani prispeli komentari i preporuke.

Kako je u pozdravnom govoru ocenio državni sekretar u Ministarstvu pravde i državne uprave Danilo Nikolić, tekst Radne verzije strategije značajno je unapređen u odnosu na onu o kojoj je diskutovano pre dva meseca i dodao da je na njen kvalitet značajno uticao rad i sastanci radnih podgrupa za izradu Akcionog plana za sprovođenje te strategije.

"U međuvremenu, na adresu Ministarstva pristigli su brojni komentari i sugestije koji su u potpunosti uvaženi i implementirani u tekst i kojima se doprinosi da tekst postane sadržajniji, konkretniji, precizniji i jednom rečju - kvalitetniji", rekao je Nikolić.

On je istakao da je u strategiji izražena jasna i čvrsta rešenost da se odmah po usvajanju i po formiranju Komisije za implementaciju pod njenim okriljem oformi radna podgrupa koja bi pripremala predloge, ustavnih promena, usmerenih na uspostavljanje "idealnog balansa između nezavisnosti i odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija".

Nikolić je objasnio da bi efikasnijem procesu implementacije strategije trebalo da doprinese sveobuhvatna funkcionalna analiza pravosuđa, za koju je rekao da će biti urađena u roku od godinu dana od usvajanja strategije, uspostavljanje sistema u kojem bi Pravosudna akademija bila neophodan preduslov za stupanje na sudijsku i tužilačku funkciju.

"Prepoznata je potreba urgentnog izbora predsednika sudova i izrade plana koji bi u najkraćem roku obezbedio uspostavljanje sistema za efikasno rešavanje zaostalih predmeta, automatizaciju upravljanja predmetima, horizontalnu realokaciju sudija, izmenu materijalnih i prcesnih zakona u cilju unapređenja efikasnosti i pravne sigurnosti...", kazao je Nikolić.

On je poručio da se tekst strategije menja iz dana u dan, da će njeno unapređenje biti nastavljeno i da se "priča oko strategije" ne završava njenim usvajanjem i usvajanjem Akcionog plana, već i onim što sledi nakon toga.

"Poučeni lošim iskustvom u vezi sa implementacijom prethodne strategije ovog puta će sve snage biti usmerene na uspostavljanje takvih mehanizama koji će obezbediti da sprovođenje mera predviđenih strategijom i akcionim planom, kao i kontrola nad efikasnošću tog procesa, budu nezavisni od volje pojedinca i dnevno političkih dešavanja", rekao je Nikolić.

Šef Odeljenja za vladavinu prava i ljudskih prava Misije OEBS u Srbiji Romana Švajger istakla je da strategija građanima treba da obezbedi bolji pravosudni sistem, koji je efikasan i pravedan,ali i kojem mogu da veruju.

Prema njenim rečima, nacrt strategije je značajno unapređen u odnosu na prošlu verziju. Ona je poručila da ne treba dugo čekati sa ustavnim promenama koje je predvidela strategija kako bi što pre i bolje ona bila sprovedena.

Pomoćnik u Ministarstvu pravde i državne uprave Čedomir Backović ukazao je da je reforma neophodna zbog redovne reforme, zbog tranzicionih promena, ali i krupnih grešaka koje su ranije napravljene. On je objasnio da je osnovica strategije, na kojoj je rad počeo krajem 2011. godine, urađena aprila 2012. od kada je radna grupa Ministarstva pravde nastavila da radi na njenom daljem usavršavanju.

Izvor: Tanjug, 22.5.2013.