Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ČETVRTA SEDNICA PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE RS: Na dnevnom redu više poreskih zakona. Narodna skupština nastavlja rad 24. maja 2013. godine


Narodna skupština usvojila je sledeći dnevni red:

1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, koji je podnela Vlada,

2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji je podnela Vlada,

3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je podnela Vlada,

4. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji je podnela Vlada,

5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je podnela Vlada,

6. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, koji je podnela Vlada,

7. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog finansijskog kredita Vladi Republike Srbije, koji je podnela Vlada,

8. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za Program vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji III u iznosu do 46.000.000 evra između KfW-a, Frankfurt na Majni i Republike Srbije, koji je podnela Vlada,

9. Predlog zakona o potvrđivanju Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu, koji je podnela Vlada,

10. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Socijalističke Republike Vijetnam o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak, koji je podnela Vlada.

Narodna skupština je, većinom glasova narodnih poslanika, prihvatila predlog narodnog poslanika Vladimira Ilića da se obavi zajednički načelni pretres o tačkama 1, 2, 3, 4, 5. i 6. predloženog dnevnog reda i zajednički jedinstveni pretres o tačkama 7,8, 9. i 10. predloženog dnevnog reda sednice.

Narodna skupština nastavlja rad u petak, 24. maja u 10 časova.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 22.5.2013.