Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKLJUČENA TREĆA SEDNICA PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE RS U 2013. GODINI: Usvojeni Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakonika o krivičnom postupku, Predlog zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata, Predlog zakona o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama, Predlog zakona o pravima pacijenata, Predlog zakona o železnici


U Danu za glasanje, 22. maja, Narodna skupština usvojila je većinom glasova narodnih poslanika:

Predlog zakona o železnici - koji bi trebalo da uvede konkurenciju u železnički saobraćaj i omogući završetak reorganizacije JP "Železnice Srbije",

Predlog zakona o pravima pacijenata - koji propisuje pravo pacijenata na dostupnost i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, u granicama materijalnih mogućnosti zdravstvenog sistema,

Predlog zakona o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama - koji definiše i prisilni smeštaj u psihijatrijskim ustanovama,

Predlog zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata - koji utvrđuje da se u "Sl. glasniku RS", pored zakona, obavezno objavljuju i presude Evropskog suda za ljudska prava i potvrđeni međunarodni sporazumi,

Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakonika o krivičnom postupku - kojim je predviđeno da lica koja su osuđena kao organizatori organizovane kriminalne grupe, ili na kaznu zatvora od 40 godina, ne mogu biti predložena za svedoka saradnika,

Predlog zakona o potvrđivanju Strazburške konvencije o ograničenju odgovornosti u unutrašnjoj plovidbi (CLNI 2012),

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipar o saradnji u oblasti pomorskog transporta,

Predlog odluke o upotrebi i učešću pripadnika Vojske Srbije u Misiji Evropske unije za obuku vojnih i bezbednosnih snaga Malija (EUTM Mali) u 2013. godini,

Predlog odluke o usvajanju Izveštaja Odbora za kontrolu službi bezbednosti o izvršenom nadzoru nad radom službi bezbednosti za 2012. godinu,

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o zapošljavanju članova porodica osoblja diplomatsko-konzularnih predstavništava,

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Makedonije o zapošljavanju članova porodica osoblja diplomatsko-konzularnih predstavništava,

Predlog odluke o dopunama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije, koji je podnela Poslanička grupa Liberalno demokratska partija,

Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Ujedinjeni regioni Srbije i

Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Demokratska stranka.

U danu za glasanje, Narodna skupština je odlučivala i o povredama Poslovnika na koje su tokom Treće sednice Prvog redovnog zasedanja ukazivali narodni poslanici i odlučila da ni u jednom slučaju Poslovnik nije povređen.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda, predsednik Narodne skupštine mr Nebojša Stefanović zaključio je Treću sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2013. godini.

Izvor: Redakcija, 22.5.2013.