Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - Pravni instruktor: KAKO POBOLJŠATI RADNOPRAVNI POLOŽAJ ŽENA, TRUDNICA I RODITELJA
• Stručni komentar - Pravni instruktor: NEDOZVOLJENI DOKAZI U KRIVIČNOM POSTUPKU: • Pojam nedozvoljenih dokaza, stavovi sudske prakse i rešenja u novom Zakoniku o krivičnom postupku •
• Pitanje i odgovor - Pravni instruktor: OBRAČUN MARŽE NA PROIZVOĐAČKU CENU HLEBA TEŽINE 500 GRAMA
• Pitanje i odgovor - Pravni instruktor: ULAGANJE NERASPOREĐENE DOBITI U OSNIVAČKI KAPITAL PRIVREDNOG DRUŠTVA KOJE NASTAJE U POSTUPKU IZDVAJANJA UZ OSNIVANJE

Izvor: Paragraf Lex