Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REPUBLIKA SRBIJA PRISTUPILA 10. KONVENCIJI HAŠKE KONFERENCIJE ZA MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO


Pomoćnik ministra Čedomir Backović na sastanku Saveta za generalna pitanja i politiku Haške konferencije za međunarodno privatno pravo deponovao je ratifikacioni dokument za pristupanje Srbije Konvenciji (Protokolu) o zakonu koji se primenjuje na obaveze izdržavanja.

Delegacija Republike Srbije u sastavu: Čedomir Backović, pomoćnik ministra pravde i državne uprave za evropske integracije i međunarodne projekte, profesor Mirko Živković, Pravni fakultet u Nišu, Predsednik Saveta za međunarodno privatno pravo i Sanja Marjanović, asistent na Pravnom fakultetu u Nišu, posetila je Hag u periodu od 8. do 11. marta 2013. godine.

Glavni cilj posete bio je prisustvo na sastanku Saveta za generalna pitanja i politiku Haške konferencije za međunarodno privatno pravo i svečano deponovanje ratifikacionog dokumenta za pristupanje Srbije Konvenciji (Protokolu) o zakonu koji se primenjuje na obaveze izdržavanja.

Članovi konferencije su, između ostalih: Evropska unija, Rusija, SAD, Kina, Brazil, Argentina, Južnoafrička republika, itd.

U toku konferencije, u ime Republike Srbije, Čedomir Backović je svečano deponovao ratifikacioni instrument kod Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Holandije, čime je Republika Srbija pristupila jubilarnoj 10. konvenciji Haške konferencije za međunarodno privatno pravo.

U toku konferencije, svečano je obeležena i 120-godišnjica osnivanja i rada Haške konferencije za međunarodno privatno pravo.

U radnom delu konferencije, izabran je novi Generalni sekretar, Kristof Bernaskoni (Christophe Bernasconi), sa kojim su, u ime Srbije, uspostavljeni srdačni kolegijalni odnosi.

Tokom konferencije, izvršen je uvid u prošlogodišnji rad, sagledan obim poslova u toku i usaglašena uputstva za rad Stalnom Savetu, a sve u vezi sa dovršenjem konvencija koje su u toku i identifikovanja oblasti za nove konvencije.

Članstvo i učešće Srbije u radu Haške konferencije za međunarodno privatno pravo je od velikog značaja, kako za interese građana u ostvarivanju svojih međunarodnih privatnih prava, tako i za međunarodni položaj Srbije u svetu, a posebno u Evropskoj uniji, u vezi sa procesom pridruživanja.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde i državne uprave,22.4.2013.