Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ZAKON O ZVANIČNOJ STATISTICI: Istraživanje o odnosu ukupnih troškova prema ukupnim prihodima poslovnih subjekata


Odnos ukupnih troškova prema ukupnim poslovnim prihodima poslovnih subjekata u Srbiji kreće se u rasponu od 29 odsto do 70 odsto, prema istraživanju RZS-a.

29 odsto je u sektoru administrativnih i pomoćnih uslužnih delatnosti a do 70 odsto je u sektoru gradjevinarstva i ugostiteljstva.

Istraživanje je sprovedeno od 2. aprila do 29. juna 2012. godine u skladu sa Zakonom o zvaničnoj statistici, a obuhvaćeno je 17. 627 poslovnih subjekata na teritoriji Srbije, i to privredna društva, državni organi i organizacije, neprofitne institucije, pomoćne finansijske institucije i preduzetnici.

Jedan od pokazatelja diverzifikacije poslovanja - učešće trgovačkog prometa u ukupnom prometu privrednih društava, kreće se u rasponu od 0,8 odsto u sektoru poslovanja s nekretninama, pa do 30 odsto u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, prema istraživanju.

U sektoru trgovine ono iznosi 95 odsto, a u oblasti snabdevanja električnom energijom, gasom i parom učešće robnog prometa iznosi 48 odsto, zbog specifičnog načina trgovine i distribucije električne energije.

Kada reč o efikasnosti poslovanja, jedan od najznačajnih pokazatelja jeste učešće troškova energenata u materijalnim troškovima i troškovima usluga, koje se kreće u rasponu od tri odsto u sektoru informisanje i komunikacije do 31odsto u sektoru saobraćaja i skladištenja.

U sektoru državne uprave i ostalih državnih institucija učešće energenata u troškovima materijala i usluga iznosi 20 odsto.

U sektoru snadbevanja električnom energijom, gasom i parom učešće troškova energenata iznosi 60 odsto, zbog specifičnosti ovog sektora delatnosti.

Istraživanje je finansijski podržala Evropska unija, koja je participirala u ukupnim troškovima sa 60 odsto.

Izvor: Tanjug