Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - MATRICA DIJAGONALNE KUMULACIJE POREKLA ROBE U PAN-EVRO-MED ZONI: • Kumulacija se može primeniti samo ako strana u kojoj je obavljena finalna proizvodnja i strana krajnjeg odredišta finalnog proizvoda imaju zaključene sporazume o slobodnoj trgovini koji sadrže identična pravila o poreklu sa svim stranama koje učestvuju u sticanju statusa robe sa poreklom, odnosno sa svim stranama iz kojih potiču materijali koji su korišćeni u izradi finalnog proizvoda sa poreklom •
• Stručni komentar - NAČIN OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA PREKO BANKE I PREKO STRANE INSTITUCIJE ELEKTRONSKOG NOVCA: • Uporedni prikaz sličnosti i razlika, kao i prednosti i nedostataka •
• KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA ZA PERIOD OD 22.4. DO 28.4.2013. GODINE

Izvor: Paragraf Lex