Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVE VOZAČKE DOZVOLE U EU: Od 19. januara 2013. godine sve vozačke dozvole izdate u nekoj od članica EU biće u obliku plastificirane kreditne kartice


Od 19. januara sve vozačke dozvole izdate u nekoj od članica EU biće u obliku plastificirane kreditne kartice sa standardnim formatom i višim stepenom zaštite. Nova vozačka dozvola će postepeno zameniti više od 100 različitih dokumenata i plastičnih kartica koje trenutno koristi više od 300 miliona vozača širom EU. Nova direktiva o vozačkim dozvolama predvidela je i nešto oštrije uslove za vozače motora velike snage, a po prvi put je uvedeno i polaganje teorijskog testa za vozače mopeda.

Nova vozačka dozvola je je deo šireg paketa mera odnosno treće Direktive EU o vozačkim dozvolama.

U saopštenju Evropske komisije se navodi da se od saobraćajne policije dosad očekivalo da prepozna više od 100 različitih tipova papirnih i plastičnih dozvola.

Takvi dokumenti otvarali su mogućnost da je fotografija zastarela, da se kategorija za koju vozač ima dozvolu ne vidi dobro i da se dokument lako može falsifikovati.

"Lažne vozačke dozvole su dozvola za ubijanje, zato nam je potrebna dozvola koja je jasna, razumljiva i koju je teško falsifikovati", saopštila je Komisija.

Kad je reč o formatu nove dozvole, biće plastična i sadržaće, uz fotografiju, standardne informacije koje će se lako raspoznati širom EU: ime, prezime, datum izdavanja i isticanja dozvole, izdavalac dozvole isl.

Građani neće morati odmah da menjaju stare dozvole već će ih zameti prilikom naredne obnove dozvole, a najkasnije do 2033. godine.

Nova dozvola će takođe sadržati brojne zaštitne elemente kako bi se sprečilo falsifikovanje.Takođe, nove dozvole će se izdavati u okviru Evropskog elektronskog sistema razmene podataka kako bi se olakšala razmena informacija između nacionalnih administracija. Time će se pojednostaviti proces promene dozvola za ljude koji menjaju prebivalište.

Novom dozvolom će se sprečiti "turizam vozačkih dozvola" i prevare. Na primer, neće se desiti da u jednoj članici izdaju dozvolu vozaču kome je u drugoj članici oduzeta ili suspendovana vozačka dozvola.

Novim pravilima je predviđeno i obnavljanje dozvole za vozače automobila i motorcikala na svakih 10-15 godina, u zavisnosti od zemlje. Vozači autobusa i kamiona moraće da obnavljaju dozvolu na svakih pet godina, a zdravstveni pregled će biti uslov za izdavanje nove dozvole.

Novim pravilima povećava se zaštita najostljivijih kategorija vozača. Povećava se starosna granica za izdavanje dozvole vozačima najsnažnijih motora sa trenutnih 21 na 24 godine.

Takođe biće potrebno prethogno iskustvo od četiri godine sa slabijim motorima (dosad bile dve godine) pre nego što se dobije dozvola za jači motor.

Uvodi se nova kategorija "mopeda" za koje će se ubuduće polagati teorijski test. Članice mogu da uvedu i testiranje veština, ponašanja i medicinske preglede ako to žele. Za ovu kategoriju vozača, EU je preporučila da minimalni starosni prag bude 16 godina koji će se se međusobno priznavati u svim članicama, a članice u svojoj zemlji mogu da spuste starosnu granicu za vozače mopeda i na 14 godina.

Kad je reč o obuci za polaganje vozačkog ispita, ona će sadržati minimum stadarda i predvideće periodične obuke.

Nova direktiva o vozačkim dozvolama usvojena je 2006. godine, a do 19. januara 2011. je trebalo da bude implementirana u nacionalna zakonodavstva. U potpunosti se primenjuje od 19. januara 2013. godine.

Izvor: Vebsajt EurActiv, 22.1.2013.