Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ISPLATA NOVOGODIŠNJE, ODNOSNO SVETOSAVSKE NAGRADE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA


Republika Srbija
MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE
Uprava za trezor

Filijala Kruševac
22.januar 2013. godine
Kruševac,Trg Mladih br.1

SVIM OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA
- Direktoru-

Predmet: Isplata novogodišnje, odnosno Svetosavske nagrade

"Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu, članom 15. predviđeno je da se zaposlenima u osnovnim i srednjim školama, u budžetskoj 2013. godini vrši obračun i isplata novogodišnje, odnosno Svetosavske nagrade, u neto iznosu od 4,000 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. U skladu sa dopisom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Broj 401-00-56/2013-08 od 21.1.2013. godine utvrđeno je da pravo na novogodišnju, odnosno Svetosavsku nagradu ostvaruju sva lica koja su u radnom odnosu u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja, odnosno sva lica koja su zaključila ugovor o radu sa navedenim ustanovama (zaposleni na neodređeno vreme, zaposleni na određeno vreme, pripravnici, zaposleni koji su na bolovanju do i preko 30 dana, zaposlene na porodiljskom odsustvu, odnosno na odsustvu radi nege deteta, zaposleni koji rade sa nepunim radnim vremenom), kao i lica sa teritorije AP Kosovo i Metohija. Zaposleni koji rade u dve ili više ustanova osnovnog i sresnjeg obrazovanja i vaspitanja ostvaruju navedeno pravo samo u jednoj (matičnoj) ustanovi. Uprava za trezor je Formirala radne liste u Payroll - sistemu na sledeći način: U obrascu RL-2 za 12 mesec, unet je registarski broj radnika, redni broj angažovanja, šifra elementa 028111 i bruto iznos nagrade u visini 5.706,15 dinara.

Radnici sa nepunim radnim vremenom pojavljuju se na radnoj listi kod škole koja im se vodi kao matična u Registru zaposlenih u Upravi za trezor. Radnici sa nepunim radnim vremenom kojima je prestalo angažovanje u školi koja se vodi kao matična u Upravi, pojavljuju se na radnoj listi kod one škole gde imaju najvišu normu. Popunjene radne liste koje u prilogu dostavljamo, škole su dužne da pažljivo prekontrolišu i ako je neophodno izvrše potrebne ispravke. Ukoliko radnik ne ispunjava uslove za dobijanje nagrade, u koloni iznos bruto primanja treba upisati 0. Posebnu pažnju treba obratiti na radnike sa nepunim radnim vremenom, koji rade u više škola, da dobiju nagradu samo u jednoj školi (u matičnoj školi). Ukoliko je radnik izostavljen sa radne liste a ima pravo na nagradu, škola će uneti u radnu listu registarski broj radnika, redni broj angažovanja, šifru elementa i bruto iznos nagrade. Skreće se pažnja školama da pažljivo izvrše kontrolu obračuna, pošto se sredstva potrebna za isplatu ove nagrade jednokratno trebuju, te se u slučaju propusta neće naknadno odobravati. Po izvršenoj kontroli škola donosi radni list na učitavanje, po učitavanju filijala štampa izveštaj iz učitanih iznosa i škola overava učitane podatke.

Obračun se vrši tako što se na web aplikaciji odabere opcija Mesečni obračun, zatim podopcija Obračun i na formi za zadavanje obračuna odabere se 15 - posebne isplate kao vrsta obračuna za mesec 12, godina 2012, redni broj isplate 1. Dalji postupak po izvršenom obračunu isti je kao i za sve ostale obračune. Zbog kumuliranja obračuna, obračun nagrade vrši se nakon verifikacije obračuna konačne plate za decembar (dovoljan status verifikovao Trezor). Sredstva potrebna za isplatu nagrade ne ulaze u kvotu. Formiranje preseka za transfer sredstava za posebne isplate - nagrada planirano je za 24.01.2013.godine u 14:00 časova. Planirani datum isplate je 25.01.2013.godine."

DIREKTOR FILIJALE

Izvor: Vebsajt Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, 22.1.2013.