Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


Stručni komentar - PRAVNO SREDSTVO ZA IZMENU POJEDINAČNOG AKTA DONETOG U IZVRŠNOM POSTUPKU PO ODLUCI USTAVNOG SUDA O NEUSTAVNOSTI KONFORMNOG METODA OBRAČUNA ZATEZNE KAMATE
Pitanje i odgovor - PRIJAVA PREBIVALIŠTA NA ADRESI NA KOJOJ JE VEĆ PRIJAVLJEN ODREĐENI BROJ LICA

Izvor: Paragraf Lex