Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI ETIČKI KODEKS PONAŠANJA POSLANIKA U NARODNOJ SKUPŠTINI RS: Biće sankcionisano vređanje, psovanje, opstrukcija rada parlamenta, fotografisanje i snimanje telefonima tokom zasedanja, unošenje transparenata. Po usvajanju kodeksa biće formirani Etički savet i Visoki etički savet, koji bi trebalo da se bave konkretnim slučajevima kršenja novih pravila i izricanjem kazni


Vređanje, psovanje, opstrukcija rada parlamenta, fotografisanje i snimanje telefonima tokom zasedanja, unošenje transparenata mogli bi ozbiljno da koštaju narodne poslanike, jer će verovatno sve to biti zabranjeno Etičkim kodeksom ponašanja poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije, koji se priprema.

Tokom sledeće godine planirano je njegovo usvajanje i početak primene, što znači da će svi predstavnici naroda morati da se strogo pridržavaju pravila i ponašaju se u skladu sa moralnim normama.

Radna grupa, koju je formirao Odbor za administrativno-budžetska i mandatska pitanja, treba da završi izradu nacrta kodeksa, koji usvaja Narodna skupština. U predlogu skupštinskog budžeta navedeno je da je nacrt u završnoj fazi i da je iz tog razloga neophodno predvideti sredstva za štampanje brošura i drugih publikacija i organizovanje seminara kako bi se poslanici, ali i zaposleni u skupštinskoj službi, upoznali sa novim odredbama.

Posle usvajanja Etičkog kodeksa planira se i formiranje Etičkog saveta i Visokog etičkog saveta, koji bi trebalo da se bave konkretnim slučajevima kršenja novih pravila i izricanjem kazni.

Sastavljanje kodeksa ponašanja poslednji put je pokušano pre tri godine, urađen je i nacrt, ali nije bilo saglasnosti svih skupštinskih aktera da se i usvoji. Prema najavama, radna grupa će se baš na njega osloniti i doraditi ga, pa onda predložiti Administrativnom odboru na usvajanje.

Starim nacrtom kodeksa predviđeno je osnivanje Etičkog saveta, koji će moći da kažnjava poslanike. Jedna od mogućih kazni je i oduzimanje do tri plate, što je 205.000 dinara, ukoliko poslanici ne budu hteli da se izvine zbog nekog prekršaja.

Izvor: Vebsajt Novosti, S. J. M., 20.11.2017.
Naslov: Redakcija